Museumkennisdag 2020

Museumkennisdag 2020 gaat niet door

De Museumkennisdag kan dit jaar helaas geen doorgang vinden. Eerder werd de dag al verplaatst van 23 maart naar 28 september, toen in verband met de tijdelijke sluiting van musea wegens corona. Inmiddels zijn musea weliswaar onder beperkende voorwaarden weer geopend, maar de coronacrisis is allerminst voorbij. Het blijven spannende tijden voor de museumsector. We zullen daarom ook de komende tijd, samen met onze leden, onze aandacht blijven richten op de lobby en een passend steunpakket voor álle musea, niet alleen voor 2020 maar ook voor 2021. Een landelijke Museumkennisdag is daarom helaas nog niet gepast. Bovendien is de stemming over de nieuwe museumdefinitie van ICOM een jaar uitgesteld, dus ook het onderwerp van de kennisdag is nu minder urgent. 

 

Bijdrage wordt volledig terugbetaald  

We hadden samen een mooi afwisselend en interactief programma samengesteld en we gaan ervan uit dat we dit op een later moment, mogelijk in een andere vorm, alsnog kunnen delen met onze leden. Dan komen we er vanzelfsprekend op terug! Deelnemers krijgen hun bijdrage volledig terug. Zij ontvangen daarover persoonlijk bericht.

 

Coronaproof kennisdelen de komende tijd

Leuk om te melden is dat we in de tussentijd wel online aanbod creëren gericht op kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering in aansluiting op de actualiteit en qua omvang passend bij de tijdgeest. Dit zal een maandelijks terugkerend webinar worden waarin we inhaken op de actualiteit. Zodra het kan, maken we hierover meer bekend. Heb je een suggestie voor een onderwerp? Laat het weten via museumcontact@museumvereniging.nl

 

Museumkennisdag is een initiatief van de Museumvereniging, brancheorganisatie van musea. Samen met ruim 400 musea versterkt de vereniging het publieke belang van die Nederlandse musea. Voor deze editie was een partnership aangegaan met ICOM Nederland en LCM.