Museumkennisdag 2019

Museumkennisdag 2019

4 oktober 2019

Thema Museumkennisdag 2019

Hoe krijgen alle inwoners van ons land een sterkere binding met de Collectie Nederland? Tijdens het Museumcongres - op donderdag 3 oktober, voor inspiratie - en de Museumkennisdag - op vrijdag 4 oktober, volop expert meetings - aan het Museumplein Limburg in Kerkrade, staat deze uitdaging centraal.

Museale collecties zijn van én voor iedereen. Daarom willen we ook hen verrassen die niet zo snel een museum bezoeken. Want een ieder heeft recht om geïnspireerd en geconfronteerd te worden met ons gezamenlijke erfgoed en met het grote verhaal van de mensheid en de wonderen van techniek en natuur. Omdat dit verhaal mede richting geeft aan wie we zijn en waar we naartoe gaan. Het is bovendien cruciaal voor een breed en blijvend draagvlak voor musea in Nederland.

Bovendien is het tijd voor herijking van het publieke belang van musea voor onze samenleving. De ruim 400 Nederlandse musea hebben in financieel lastige jaren begrip, veerkracht en daadkracht getoond. De forse bezuinigingen zijn grotendeels opgevangen door een ondernemender aanpak. Het eigen inkomen van musea is daardoor voor het eerst hoger dan de ontvangen subsidies. En belangrijker: meer mensen bezoeken onze musea. De afgelopen vier jaar is het aantal museumbezoeken met 30% gestegen!

De keerzijde is dat steeds meer middelgrote en kleine musea het erg lastig hebben. Maar ook die veelal plaatselijke en regionale musea doen er toe in een sterk en gevarieerd museumveld. Want alleen samen vertellen musea het hele verhaal. Alleen samen kunnen en moeten we het draagvlak voor musea versterken en het verdienvermogen van de sector vergroten. Om die maatschappelijke taak kwalitatief uit te kunnen blijven voeren, dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid: musea én politiek!

Aftermovie Museumkennisdag 2018

Museumkennisdag 2018

Hoe versterken we de binding van álle Nederlanders met museale collecties in Nederland? Niemand uitgezonderd!
Daarover ging de Museumkennisdag 2018.

Hoe zorgen we dat we ook binnen de organisatie inclusiever worden? En hoe vergroten we de betrokkenheid van alle Nederlanders bij cultuur en erfgoed? Tijdens de Museumkennisdag, die bedoeld is om de deskundigheid van museummedewerkers te vergroten, komen goede voorbeelden aan bod. Naast een plenair programma met opvallende sprekers zijn er verschillende werkgroepen om de kennis te delen die er bij veel musea al is en samen de verdieping op te zoeken.
Dagvoorzitter: Jorn Matena.