Museumkennisdag 2020

Museumkennisdag

28 september 2020

Museumkennisdag 2020

ICOM Definitie

Thema

Museumkennisdag 2020

Locatie: Museum Het Valkhof

Nijmegen

Sprekers

Programma

Museumkennisdag is uitgesteld
Laatste update: maandag 23 maart 11 uur

De Museumkennisdag is verplaatst naar 28 september 2020.
Dit in verband met de maatregelen die de overheid heeft genomen op 12 maart 2020 rondom het coronavirus.
Meer actuele informatie op Museumcontact.nl  

Wordt het museum een clubhuis met collectie?

Praat mee over de nieuwe Museumdefinitie

Op maandag 28 september 2020 organiseert de Museumvereniging in samenwerking met ICOM Nederland en LCM een Museumkennisdag in het teken van de nieuwe ICOM definitie.

Maandag 28 september 2020
09.30-17.00 uur
Museum Het Valkhof Nijmegen

In Museum het Valkhof Nijmegen gaan we met elkaar in gesprek over de inhoud van de definitie, wordt aan verschillende standpunten een podium geboden en krijg je de gelegenheid om je mening verder aan te scherpen en deze te delen met alle aanwezigen.

De dag bestaat uit plenaire keynotes, een plenair debat en drie rondes expertmeetings.

Musea zijn de schatkamers van de samenleving, waar een steeds diverser publiek van jong en oud veel kunnen leren en beleven. Door historische verhalen in een eigentijdse context te presenteren, vertellen musea wie we werkelijk zijn en waar we vandaan komen.

Daarbij fungeren collecties – die door de jaren heen zijn verzameld, bewaard, onderzocht, geïnterpreteerd en tentoongesteld – als ankerpunt maar ook als twistpunt om het hele, steeds veranderende, verhaal te vertellen. De plek waar een collectie nou écht thuis hoort staat de laatste jaren steeds meer ter discussie.
Evenals de vraag of je wel een collectie nodig hebt om een eigentijds verhaal te kunnen blijven vertellen in de toekomst.

De voorgestelde Museumdefinite van ICOM laat ons opnieuw nadenken over de positie, rol en maatschappelijke opdracht van musea.
Musea worden niet meer gedefinieerd als permanente instellingen; maar als fluïde ruimtes, continu aan verandering onderhevig.
Deze discussie is internationaal op gang gebracht door een speciale commissie vanuit de ICOM die de Museumdefinitie opnieuw wil herzien.
Maar wat betekent de definitie voor de musea van Nederland? En wat betekent dit voor kansengelijkheid, de vorming van ‘de’ Nederlandse identiteit en de florerende economie?

We hopen van harte je te mogen verwelkomen, het uitgebreide programma volgt spoedig.

Museumkennisdag is een initiatief van de Museumvereniging, brancheorganisatie van musea. Samen met ruim 400 musea versterkt de vereniging het publieke belang van die Nederlandse musea. Voor deze editie is een partnership aangegaan met ICOM Nederland en LCM.