Kerngroep

Het kernteam heeft een adviserende rol en stelt samen met de Museumvereniging het programma van de Museumkennisdag samen.

 

Signe Troost

Tijdens de Museumkennisdag gaan we aan de slag met de Code Culturele Diversiteit vanuit de 4 P’s. Publiek, Personeel, Programma en Partners. Belangrijk is dat ook collega’s van kleine en middelgrote musea geïnspireerd worden. Op deze dag willen we hen handvaten geven voor het aanpakken van  culturele diversiteit binnen een organisatie met beperkte middelen.

 

 

 

Bo Naarden

Hoe versterken we samen het publieke belang van musea? Een ogenschijnlijk concrete vraag waar iedereen wel snel enkele verbeterpunten voor lijkt te kunnen aandragen. Maar sta je er wel eens écht bij stil wat dat publieke belang is? Is het voor de marketeer bijvoorbeeld hetzelfde als voor de collectiebeheerder? Op de Museumkennisdag kom je collega’s uit allerhande takken van de museale sport tegen en word je in en om de sessies uitgedaagd je denken aan te scherpen en nieuwe inzichten op te doen. Kortom: de perfecte plek om inspiratie te oogsten voor de strategie die bij jouw praktijk past!

 

 

 

Roy Sjoers

Om binding met alle inwoners van Nederland te bewerkstelligen is het nodig dat wij als sector niet alleen naar het bredere maatschappelijke debat luisteren, we moeten ook actief deelnemen. Mijns inziens hebben we naast de verantwoordelijkheid om te bewaren en ontsluiten, een grotere rol te spelen. Onderdeel hiervan is het aangaan en onderhouden van duurzame relaties met alle inwoners van ten minste de ‘eigen’ stad of het ‘eigen’ dorp. Om dit te kunnen doen hebben we kennis nodig. Deze kennis hebben we (niet altijd) in huis. Mijn hoop voor deze Museumkennisdag, is dat we gezamenlijk kunnen werken aan duurzame (kennis)relaties.

 

Gene Bertrand

In de museumwereld staan we steeds vaker voor de uitdaging invulling te geven aan ontwikkelingen in de samenleving. Bieden nieuwe technologieën bijvoorbeeld kansen of vormen ze een bedreiging? Of: hoe gaan we om met fake en echt? Voor het vinden van antwoorden is het krijgen van nieuwe inzichten en het delen van kennis cruciaal. Inzichten ontstaan in dialoog en discussie met collega’s, door inspirerende workshops of bijzondere sprekers. Maar ook tijdens een informeel gesprek bij een glas heerlijk Limburgs bier of bij een glas verfrissend mineraalwater uit Limburgse bodem. En, laten we eerlijk zijn, is dit laatste al niet voldoende reden naar het Museumcongres 2019 in Kerkrade te komen?

Walter Swagemakers

Bo Naarden