Programma

Programma

Hoe zorgen we voor een sector die van belang, aansprekend en relevant is voor de hele samenleving? Divers én inclusief?
Bij de invulling van dit thema baseren we ons op de Code Culturele Diversiteit. Deze code is door de culturele sector in 2011 gelanceerd om cultuur meer inclusief te maken. De code biedt een kapstok om de samenhang tussen de pijlers Personeel, Publiek, Programma en Partners te verstevigen. Het programma is samengesteld op basis van diezelfde pijlers: de zogenaamde 4 P’s. Naast een plenair programma met interessante sprekers en goede voorbeelden zijn er verschillende expertmeetings om de kennis te delen die er bij veel musea al is en samen de verdieping op te zoeken.
Dagvoorzitter: Jorn Matena.

De Museumkennisdag begint op 5 oktober om 9.00 uur in het Louwman Museum en duurt tot 18.00 uur.

Voorprogramma 4 oktober

Op donderdagmiddag 4 oktober is er vanaf 13.00u voor museummedewerkers de mogelijkheid om als voorproefje een kijkje in de keuken te nemen in de Haagse musea.
Het Gemeentemuseum Den Haag, het Literatuurmuseum, Museon, Humanityhouse, het Haags Historisch Museum, COMM en het Mauritshuis bieden deze mogelijkheid. Bij het bestellen kunt u het volledige programma op elke locatie bekijken en selecteren.

Avondprogramma en Museumdiner 4 oktober

Aansluitend is er op 4 oktober vanaf 17.00 uur deelname aan het avondprogramma in het Gemeentemuseum Den Haag mogelijk. Dit programma bestaat uit een borrel, diner, uitreiking van de Museumtalentprijs van het jaar en een door het museum samengesteld avondprogramma.

Programmaoverzicht Museumkennisdag 5 oktober

TijdWat?Plenair Expertmeetings
09.00Ontvangst & registratie
09.30Ronde 1Opening:
- Remko van der Drift
- Karen van den Oudenhoven
- Pecha Kucha musea
10.50Pauze: netwerkmoment beursvloer
11.30Ronde 2Sprekers P: Programma
- Valika Smeulders  & Richard Kofi
- Lonneke van den Hoonaard & Mirjam Sneeuwloper 

Expertmeetings P’s: Publiek, Personeel & Partners

12.30Lunchpauze & museumbezoek
13.45Ronde 3Sprekers P: Publiek
- Shaz Hussein 
- Marian Duff & Frederique Windhorst
Expertmeetings P’s: Programma, Personeel & Partners
14.45Pauze: netwerkmoment beursvloer
15.30Ronde 4Sprekers P: Personeel & Partners
- Elonka Soros
- Martin van Engel
Expertmeetings P’s: Programma & Publiek
16.40DagafsluitingPanel sectievoorzitters
17.10Borrel
18.00Einde Museumkennisdag

Aanmelden

Het programma van de Museumkennisdag bestaat uit verschillende rondes met lezingen en expertmeetings. De lezingen variëren per ronde, de expertmeetings herhalen zich.

Hoe meldt u zich aan?

Stap 1:U kiest het juiste ticket.
Stap 2:U kiest per ronde welke lezing of expertmeeting u wilt bijwonen. Let op, u moet per ronde een keuze maken om door te gaan naar de volgende stap.
Stap 3:U kiest voor wel of geen deelname aan het voorprogramma en avondprogramma op 4 oktober Let op, bij het voorprogramma kiest u ook per ronde welke expertmeeting u wilt bijwonen. 
Stap 4:Na bevestigen vult u uw contact- en functiegegevens in.
Stap 5:U betaalt voor uw ticket en krijgt hiervan een bevestiging (tevens factuur) per mail toegestuurd.
 

Kosten

Museumkennisdag
De toegangsprijs voor de Museumkennisdag bedraagt:

€99,- ex. BTW voor leden van de Museumvereniging
€125,- ex. BTW voor niet-leden

De prijs voor een combi-ticket Museumkennisdag en Museumcongres bedraagt:

€449,- ex. BTW voor leden van de Museumvereniging
€550,- ex. BTW voor niet-leden

Koffie & thee, de lunch en de borrel zitten bij de prijs inbegrepen.

Avondprogramma op 4 oktober
De kosten voor het Avondprogramma en Museumdiner op 4 oktober zijn €55,- ex. BTW.

Kies soort ticket
Kies het gewenste ticket

Museumkennisdag leden

Lees minder  

Museumkennisdag niet-leden

Lees minder  

Museumkennisdag en Museumcongres leden

Lees minder  

Museumkennisdag en Museumcongres niet-leden

Lees minder  
Ronde 1
Aanvang 9.30 uur

Opening: Karen van Oudenhoven en Pecha Kucha

Ronde 1 bestaat uit de opening van de Museumkennisdag, gevolgd door een lezing van Karen van Oudenhoven en diverse musea die zich presenteren in het blok Pecha Kucha. 

Lees meer  

Ronde 1 bestaat uit de opening van de Museumkennisdag, gevolgd door een lezing van Karen van Oudenhoven en diverse musea die zich presenteren in het blok Pecha Kucha.


Karen van Oudenhoven – Kleurrijk kijken naar kunst en cultuur: stappen op weg naar een inclusief museum

Diversiteit en inclusiviteit vormen voor steeds meer musea speerpunt van beleid. Op dit moment lijkt museumbezoek vooral weggelegd voor een witte elite. Een deel van het potentiële publiek voelt zich kennelijk niet aangesproken door wat het museum hen biedt. Wat hebben musea nodig om aantrekkelijker te zijn voor een diverse populatie? En wat betekent dit voor de interne organisatie? Hoe worden museaeen inclusieve werkgever? In mijn lezing zal ik een aantal perspectieven introduceren op de waarde van diversiteit in de museumcontext, waarbij ik aangeef wat deze perspectieven vragen in termen van intern en extern organisatiebeleid. Ook zal ik ingaan op weerstanden tegen diversiteit in de organisatie en de manier waarop organisaties om kunnen gaan met deze weerstand.

Prof. dr. Karen van Oudenhoven-van der Zee  (1966) is werkzaam als decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.  Daarnaast bekleedt zij een leerstoel op het gebied van interculturele competentie aan dezelfde universiteit.  Haar onderzoek richt zich op de vraag welke individuele en organisatiefactoren positieve uitkomsten van diversiteit bevorderen. Zo ontwikkelde zij de Multicultural Personality Questionnaire, een instrument dat wereldwijd wordt toegepast om succesvol functioneren van individuen in een interculturele context te voorspellen, en toonde ze aan hoe een open organisatieklimaat ervoor kan zorgen dat diversiteit bijdraagt aan positief welbevinden en creativiteit.  Op de Vrije Universiteit is zij als Chief Diversity Officer verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid.  Ook adviseerde zij de afgelopen jaren organisaties als de Nationale Politie, de Rijksoverheid, het Rode Kruis en het OM op het gebied van diversiteit.

Pecha Kucha

Tijdens het blok ‘pecha kucha’s’ worden best practices getoond. In een beperkte tijd van 6.40 min delen collega’s hun kennis rondom diversiteit aan de hand van verschillende projecten.

Lees minder  
Ronde 2
Aanvang 11.30 uur

Lezingen: Programma

Slavernijtentoonstellingen – Tropenmuseum en Rijksmuseum Amsterdam
Vanaf eind vorige eeuw is het aantal tentoonstellingen over het koloniale slavernijverleden gegroeid. Die presentaties staan op ‘lieux de mémoires’, in nieuwe, gespecialiseerde musea én in musea die niet eerder aandacht aan het thema besteedden.

Queering the Collections – IHLIA en Amsterdam Museum
Waar nieuwe stappen worden gemaakt in het toegankelijk en inclusief maken van musea, ontstaan nieuwe vormen van samenwerkingen: tussen instellingen onderling en met de betrokken communities. Platformen worden opgericht, formele en informele netwerken ontstaan.

Lees meer  

Slavernijtentoonstellingen – Tropenmuseum en Rijksmuseum Amsterdam

Vanaf eind vorige eeuw is het aantal tentoonstellingen over het koloniale slavernijverleden gegroeid. Die presentaties staan op ‘lieux de mémoires’, in nieuwe, gespecialiseerde musea én in musea die niet eerder aandacht aan het thema besteedden. In 2020 presenteert het Rijksmuseum, door velen gezien als hét nationale museum van Nederland, haar eerste tentoonstelling over slavernij. Wat betekent deze groei en diversifiëring voor de verhoudingen tussen erfgoedproducenten, de inhoud van hun presentaties, en de verhoudingen met verschillende publieksgroepen? Hoe werkt het Rijksmuseum aan inclusiviteit in haar tentoonstellingen, programmering en andere vormen van bereik?

Valika Smeulders promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift over de presentatie van het slavernijverleden in Suriname, Curaçao, Ghana en Zuid-Afrika. Als onderzoeker en curator concentreert haar werk zich op het koloniale verleden, erfgoed en sociale diversiteit, representatie en nieuwe publieksgroepen. Voor het Rijksmuseum werkt zij aan de slavernijtentoonstelling gepland in 2020.

Voor het KITLV bestudeert zij als postdoc de dynamiek van het erfgoed van Aruba, Bonaire en Curaçao in Nederland binnen nieuwe Koninkrijksrelaties. Met haar eigen bedrijf Pasado Presente werkt zij aan nieuwe erfgoedpresentaties, waaronder tours, en het samenbrengen van erfgoedinstellingen, universiteiten en sociaal-culturele organisaties.

 

Richard Kofi is 30 jaar, afgestudeerd aan de Radboud universiteit en tentoonstellingsmaker bij het Nationaal Museum van Wereldculturen. Samen met Martin Berger, Robin Lelijveld en een klankbordgroep van academici en activisten maakte hij de expositie Het heden van het slavernijverleden die nu te zien is in het Tropenmuseum. Zij beschouwen het slavernijverleden als een on-afgeronde geschiedenis en onderzoeken de overblijfselen van het koloniale verleden aan de hand van de eigen collectie. De tentoonstelling is organisch van karakter. Door de input van communities, onderzoekers en de bezoekers zal de tentoonstelling het komende jaar uitbreiden en veranderen.

 

Queering the Collections – IHLIA en Amsterdam Museum

Waar nieuwe stappen worden gemaakt in het toegankelijk en inclusief maken van musea, ontstaan nieuwe vormen van samenwerkingen: tussen instellingen onderling en met de betrokken communities. Platformen worden opgericht, formele en informele netwerken ontstaan.

Deze presentatie neemt je mee naar Queering the Collections. Een netwerk gericht op het bewustmaken van het belang van het onderzoeken, beschrijven, presenteren en ontsluiten van de queer aspecten en betekenis van hun collecties. Met ‘queer’ bedoelen we seksuele en gender identiteiten die afwijken van de gangbare normen voor (hetero)seksualiteit, mannelijkheid en vrouwelijkheid. Kortom we hebben het over seksuele- en genderdiversiteit in erfgoedcollecties, de toegankelijkheid en de zichtbaarheid daarvan.

Lonneke van den Hoonaard (ILHIA) en Mirjam Sneeuwloper(Amsterdam Museum) vertellen over het ontstaan, de huidge stand van zaken en de richting die het netwerk Queering the Collections op gaat. Maar bovenal willen ze je graag inspireren met enkele bijzondere voorbeelden uit de praktijk.

Lonneke van den Hoonaard
Sinds 2009 directeur van IHLIA lgbt heritage. IHLIA  is de hoeder van het LHBT  erfgoed in Nederland. Het is het oudste archief ter wereld op dit terrein. Van den Hoonaard is afkomstig uit het bibliotheek- en informatievak. Met ervaring als leidinggevende in organisatiebibliotheken (non-profit) en met name in het ontwikkelen van een sterk profiel van het informatiecentrum als bron van kennis en informatie in organisaties. Lonneke van den Hoonaard is één van de oprichters van het netwerk Queering the Collections en gespecialiseerd in de professionalisering en het vergroten van de zichtbaarheid van LHBT collecties.

Mirjam Sneeuwloper
Werkzaam in het Amsterdam Museum als educator en heeft op haar CV een aantal innovatieve projecten staan, zoals: Heilig?! (Bijbels Museum), Voices of Tolerance (Museum Ons’ Lieve Heer op Solder) en Transmission (Amsterdam Museum).
Toegankelijkheid en representatie is een rode draad in de werkzaamheden van Sneeuwloper, zowel in de ontwikkeling van educatieve programma’s als het aanbod voor individuele bezoekers maar bovenal door middel van participatieve projecten met communities. Mirjam Sneeuwloper is vanuit het Amsterdam Museum sinds 2015 verbonden aan Queering the Collections.

 

Lees minder  

Expertmeeting: Inclusiviteitsbeleid – VSBfonds

P: Publiek

Taeke Kuijpers (manager donaties) licht de visie en missie van het VSB Fonds toe en deelt de ervaringen rond een recent project. Daarna kunnen de deelnemers in gesprek met Taeke onderzoeken wat dit voor hun museum of project kan betekenen.

Lees meer  

P: Publiek

Aangescherpt beleid van VSBfonds over inclusiviteit:

“VSBfonds wil dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en dat niemand aan de kant hoeft te staan. Als sociaal fonds vinden wij het belangrijk om financiële steun te geven aan projecten die zich richten op actief burgerschap. Daarom steunen wij projecten waarbij mensen verantwoordelijkheid nemen voor anderen en zo een mooie bijdrage leveren aan het grotere geheel.”

Taeke Kuijpers (manager donaties) licht de visie en missie van het VSB Fonds toe en deelt de ervaringen rond een recent project. Daarna kunnen de deelnemers in gesprek met Taeke onderzoeken wat dit voor hun museum of project kan betekenen.

Taeke Kuijpers
Per 2018 benoemd als de manager donaties bij het VSBfonds. Na een studie aan de Reinwardt Academie werkte hij in diverse culturele en museale functies bij o.a. de Rijksdienst Beeldende Kunst, het Kunstmuseum Wolfsburg en het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Van 2003 – 2008 leidde hij het Geldmuseum in Utrecht, van 2008 en 2009 werkte hij als Museum, Development Consultant bij HSD Design (Leicester UK) en vanaf 2010 tot begin 2018 was hij directeur van de Hortus Botanicus Amsterdam. Taeke Kuijpers persoonlijke missie laat zich omschrijven door ‘het delen van het cultureel erfgoed met zoveel mogelijk mensen, op een simpele en op publiek afgestemde manier’.

Lees minder  
nog 23 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: Museum Jeugd Universiteit

P: Partners

De MuseumJeugdUniversiteit wil steeds toegankelijker en aantrekkelijker worden voor alle nieuwsgierige kinderen tussen de 6 en 12 jaar. We streven naar een groter bereik en meer diversiteit.

Lees meer  

De MuseumJeugdUniversiteit wil steeds toegankelijker en aantrekkelijker worden voor alle nieuwsgierige kinderen tussen de 6 en 12 jaar. We streven naar een groter bereik en meer diversiteit. Hoewel diversiteit in zo breed mogelijke zin wordt geïnterpreteerd, als in geografische spreiding, leeftijd, werkvormen van colleges en soorten locaties (ook theaters en bibliotheken), ligt de focus op diversiteit in culturele en sociaal economische achtergrond van de studenten. De MJU wil inclusief worden op alle gebieden; programma, de sprekers, maar ook in de communicatie.

De MJU onderneemt daar in 2018 verschillende stappen voor en wil graag haar opgedane kennis en resultaten delen tijdens de Kennisdag. Tijdens deze bijeenkomst zal iemand van de MJU samen met een of twee educatiemedewerkers van de deelnemende musea vertellen over de genomen stappen en kunnen we met elkaar in gesprek over de best practices.

Wat is MuseumJeugdUniversiteit?
Met de MuseumJeugdUniversiteit maken jaarlijks circa zestig musea in heel Nederland wetenschap, kunst en cultuur toegankelijk voor kinderen in de basisschoolleeftijd. MuseumJeugdUniversiteit werkt naar analogie van de ‘echte’ universiteiten en biedt in twee semesters collegereeksen aan over uiteenlopende vragen. De colleges worden gegeven door wetenschappers, museummedewerkers en experts; inspirerende vakmensen die veel over hun onderwerp weten, daar goed over kunnen vertellen en in kunnen gaan op vragen die bij de doelgroep leven: Kan een ijsbeer zonder ijs? Hoe word je een kunstvervalser? Hoe leren een baby’s een taal?

In acht jaar tijd heeft de MuseumJeugdUniversiteit op deze manier 1.400 vragen beantwoord aan meer dan 23.000 kinderen. De aangesloten musea dragen zelf zorg voor de invulling van de collegereeksen en trekken daarvoor de juiste experts en wetenschappers aan.

Lees minder  
nog 27 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: Crash course toegankelijkheid voor mensen met een beperking – Universiteit Leiden en Rijksmuseum Amsterdam

P: Publiek

Steeds meer musea nemen verantwoordelijkheid om met toegankelijkheid voor mensen met een beperking aan de slag te gaan. Maar hoe ontwikkel je een beleid? In de workshop biedt Nynke Feenstra in een crash course inzicht in de terminologie en vertelt Cathelijne Denekamp hoe zij in het Rijksmuseum met dit framework aan de slag is gegaan.

Lees meer  

Steeds meer musea nemen verantwoordelijkheid om met toegankelijkheid voor mensen met een beperking aan de slag te gaan. Maar hoe ontwikkel je een beleid? In de workshop biedt Nynke Feenstra in een crash course inzicht in de terminologie en vertelt Cathelijne Denekamp hoe zij in het Rijksmuseum met dit framework aan de slag is gegaan. Aan de hand van een interactieve groepsopdracht ontwikkel je inzicht in de betekenis van dit onderwerp voor je eigen museum.

Nynke Feenstra doet wetenschappelijk onderzoek voor STUDIO i. Daarnaast is ze als buitenpromovendus verbonden aan de Universiteit Leiden, waar ze ook werkzaam is als wetenschappelijk docent. Nynke Feenstra zet zich sinds 2013 in voor het verbeteren van de toegankelijkheid van musea. Als consultant adviseert en informeert ze mensen en organisaties over het onderwerp toegankelijkheid. Op basis van haar ervaringen in musea richt ze zich nu op de theoretische verdieping van het onderwerp

Cathelijne Denekamp is sinds augustus 2017 Coördinator Inclusiviteit bij het Rijksmuseum. Ze is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en de uitvoering van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Voorheen werkte ze als eventmanager bij het Rijksmuseum en als communicatieadviseur bij het Van Gogh Museum en de Gemeente Amsterdam.

Lees minder  
nog 25 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: Kritische denkers, een 21st century skill – Rijksmuseum

P: Publiek

De kritische denker wordt gekenmerkt door een open en nieuwsgierige houding – ook met betrekking tot zijn eigen opvattingen. In 2020 opent het Rijksmuseum Amsterdam een tentoonstelling gebaseerd op de Nederlandse slavernijgeschiedenis.Een gevoelig onderwerp waarmee de Nederlandse samenleving en daarmee het nationale museum van Nederland te maken krijgt. Het brengt ons veel vragen.

Lees meer  

De kritische denker wordt gekenmerkt door een open en nieuwsgierige houding – ook met betrekking tot zijn eigen opvattingen. In 2020 opent het Rijksmuseum Amsterdam een tentoonstelling gebaseerd op de Nederlandse slavernijgeschiedenis.Een gevoelig onderwerp waarmee de Nederlandse samenleving en daarmee het nationale museum van Nederland te maken krijgt. Het brengt ons veel vragen. Hoe een dergelijk gevoelig onderwerp voor te stellen? Welke woorden te gebruiken? Maar nog fundamenteler: welk perspectief te nemen? Hebben we ‘de vaardigheid’. Zijn wij zelf volledige kritische denkers? En zo niet, hoe kunnen we dit aanscherpen?

Tijdens deze actieve workshop zullen we samen oefenen. Via theatrale opdrachten komen we onze blinde vlekken te weten, en zo proberen een sterkere kritische denker te worden.

Annemiek Spronk
Senior medewerker onderwijs, Rijksmuseum

Annemiek Spronk is verantwoordelijk voor alle onderwijsprogramma’s in het Rijksmuseum. Zij stuurt een team aan dat programma’s maakt voor kleuters tot studenten. Hierbij hoort ook de ontwikkeling van lesmateriaal en professionalisering van leraren. Annemiek is afgestudeerd als godsdienstfilosoof en heeft daarna 7 jaar gewerkt in het Tropenmuseum. Zij maakte een grote Lichthal tentoonstelling Het Kwaad, All about Evil. Daarna maakte zij voor Tropenmuseum Junior theatrale doe-tentoonstellingen voor kinderen tussen 6 en 13 jaar. Daarbij hoorden ook educatieve producten als boeken en games.

Birte ten Hoopen
Senior medewerker Families en Kinderen

Haar professionele carrière bevat een breed scala aan kunst- en cultuurprojecten, zowel nationaal als internationaal. De gemene delers zijn: kunst, cultuur, jeugd en educatie. Sinds 2012 werkt zij voor het Rijksmuseum en is zij verantwoordelijk voor de dynamische publieksgroep Families en Kinderen. Door haar ontwikkelde publieksactiviteiten zijn o.a. het bekroonde Jij & de Gouden Eeuw en Het Familiespel. Birte is geschoold als Theaterdocent, heeft een pre-master Culturele Antropologie en heeft onlangs het leiderschapsprogramma ‘Leiderschap in Cultuur’ (LinC4) succesvol afgerond.

Lees minder  
nog 18 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: Influencer Marketing & Diversiteit – MKBanner

P: Partners

Nog niet eerder met influencers gewerkt? In deze workshop leer je alles over influencer marketing op Instagram & Facebook van Marion aan ’t Goor. The Huffington Post & Het Parool noemden haar al Instagrammer to watch.

Lees meer  

Nog niet eerder met influencers gewerkt? In deze workshop leer je alles over influencer marketing op Instagram & Facebook van Marion aan ’t Goor. The Huffington Post & Het Parool noemden haar al Instagrammer to watch. Bij MKBanner vervult zij haar rol goed als Social Media Marketeer. Met haar ruim 150.000 volgers weet zij de juiste diverse doelgroepen te bereiken en strategische adviezen te geven over de inzet van Instagram & Facebook. Marion is daarnaast ook nog ‘prettysocial’! Meer weten? Meld je dan snel aan! #ditmagjenietmissen

Eind 2010 begon Marion, oftewel @MariaFranciska, met haar Instagram account dat nu uitgegroeid is tot 150.000 volgers. Marion is vaker ingezet voor oa. het Rijksmuseum en Afrika Museum. Met veel plezier maakt zij mooie content en geeft zij workshops aan marketeers in de cultuurbranche.

 

Lees minder  
nog 26 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: Digitale toegankelijkheid – Studio I

P: Publiek

Informatie volgt

Lees meer  

Meer informatie volgt…

Lees minder  
nog 30 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: Working in Partnership with Communities: What, why and how? – Lorna Cruickshanks

P: Partners

Reflecting upon changing community engagement and participation practices within museums, this workshop will explore questions such as: Why work in partnership with communities? How, when and who with?

Lees meer  

(Workshop in English)

Reflecting upon changing community engagement and participation practices within museums, this workshop will explore questions such as: Why work in partnership with communities? How, when and who with? What are some of the practicalities of partnership working? How can museums become better networked? During the workshop participants will reflect upon their own organisations and the opportunities for reciprocal and relevant relationships, taking away practical ideas to develop these.

Lorna Cruickshanks
Lorna is an experienced museum professional whose specialisms include access, representation and community participation. Now based in Amsterdam, she is a freelance consultant in the Netherlands while continuing to do some work with the Community Partnerships Team at the British Museum in London. Lorna has worked with community audiences at a number of museums in the UK, including the British Museum, Museum of London and Geffrye Museum.

Lees minder  
nog 19 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: All inclusive! – Over de meerwaarde van inclusiviteit en de focus op individueel talent

P: Personeel

Wij nemen je mee op een all inclusive reis naar een land dat verschillen tussen mensen omarmt. Wij laten je door een andere bril kijken, zodat je verschil herkent en leert waarderen . Je krijgt concrete tools aangereikt om te werken aan zowel de instroom als het behoud van divers talent binnen jouw museum. Samen met andere deelnemers vertaal je de instrumenten naar concrete acties voor je eigen organisatie of afdeling. Met een rugzak vol frisse ideeën en enthousiasme vlieg je weer de deur uit.

Lees meer  

Wij nemen je mee op een all inclusive reis naar een land dat verschillen tussen mensen omarmt. Wij laten je door een andere bril kijken, zodat je verschil herkent en leert waarderen . Je krijgt concrete tools aangereikt om te werken aan zowel de instroom als het behoud van divers talent binnen jouw museum. Samen met andere deelnemers vertaal je de instrumenten naar concrete acties voor je eigen organisatie of afdeling. Met een rugzak vol frisse ideeën en enthousiasme vlieg je weer de deur uit.

Rebeca Rodriguez Frohwein heeft organisatiewetenschappen gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en studeerde af op het onderwerp Diversiteit & Inclusie in het Nederlands hoger beroepsonderwijs. Zij vindt het belangrijk dat mensen in hun kracht staan om uit te kunnen blinken in wat ze doen. Een inclusieve organisatie, waar mensen zich welkom, veilig en gehoord voelen en waar ruimte is om talenten te ontwikkelen, draagt daaraan bij. Rebeca adviseert organisaties over diversiteit en inclusie en de implementatie daarvan. Daarnaast heeft zij ervaring met het ontwikkelen van HR instrumenten (zoals generiek functiehuis, competentiemanagement en gesprekkencyclus) binnen de publieke sector.

 

Sabine Silberhorn: heeft tussen 2008 en 2013 in de rol van HR adviseur bij het Van Gogh Museum brede ervaring opgedaan met wat er op personeelsgebied bij musea speelt. De afgelopen jaren heeft ze deze kennis benut om als zelfstandige musea te begeleiden bij diverse HR gerelateerde projecten. Daarnaast heeft zij ervaring met het geven van teamtrainingen en individuele loopbaancoaching. Sinds 2018 is ze verbonden aan Leeuwendaal Advies. Verschillen tussen mensen hebben haar altijd al gefascineerd en daarom is het geen verrassing dat het onderwerp diversiteit en inclusie in organisaties een is dat haar aan het hart ligt.

Paul Abell: studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Diversiteit & Inclusie is de rode draad in zijn lange loopbaan, die hij begon als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam.  Als associé is hij nu aan Leeuwendaal verbonden. Hij adviseert organisaties over vraagstukken over diversiteit & inclusie en verzorgt trainingen en workshops op dat gebied. Zijn expertise zet hij in bij assessment centers, met name waar het kandidaten met een migranten achtergrond betreft.

Lees minder  
nog 28 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: De kunst van Development

Development heeft de afgelopen jaren zijn entree gemaakt in ons museumvocabulaire. Hoewel werving van groot belang blijft, komt het opbouwen van duurzame relaties steeds meer centraal te staan. De workshop ‘De kunst van Development’ start met het bespreken van de positie die Development in de inkomstenmix van het Mauritshuis en het Van Gogh Museum inneemt. Vervolgens word je meegenomen langs de leerpunten van een aantal concrete cases rondom de drie aandachtsgebieden van een fondsenwerver: corporate sponsoring, werving bij (vermogens)fondsen en werving van particuliere giften en nalatenschappen.

Lees meer  

Development heeft de afgelopen jaren zijn entree gemaakt in ons museumvocabulaire. Hoewel werving van groot belang blijft, komt het opbouwen van duurzame relaties steeds meer centraal te staan. De workshop ‘De kunst van Development’ start met het bespreken van de positie die Development in de inkomstenmix van het Mauritshuis en het Van Gogh Museum inneemt. Vervolgens word je meegenomen langs de leerpunten van een aantal concrete cases rondom de drie aandachtsgebieden van een fondsenwerver: corporate sponsoring, werving bij (vermogens)fondsen en werving van particuliere giften en nalatenschappen.

Diversiteit
Het centrale thema van de Museumkennisdag 2018 komt ook terug bij Development. Het corporate partnership met NN Group heeft bijvoorbeeld als doelstelling ‘het aantrekken van een nieuw en divers publiek voor het Mauritshuis’. Verder gaan we in op de geslaagde opzet van een Engelstalige vriendenclub in Den Haag. Het Van Gogh Museum heeft samen met Fonds 21 een meerjarig programma om jonge mensen met een migratie-achtergrond bij het museum te betrekken. Na de workshop ben je bijgepraat over do’s en don’ts in Development en ben je geïnspireerd (dat is het streven!) om zelf een volgende stap te zetten met een divers Development portfolio in jouw museum.

Wie?
Boudewijn Koopmans en Catharina Duschka vormen de kern van het Developmentteam van het Mauritshuis. Boudewijn is gestart in het bedrijfsleven (KPN, NOB Interactive, Air Miles) en werkt nu sinds bijna zes jaar als hoofd Development in Den Haag. Catharina heeft een sales & marketing achtergrond in de hotellerie (Accor, Starwoord, Des Indes) en houdt zich sinds begin 2014 bezig met private gevers. Marijke Naber is sinds een half jaar binnen het Team development van het Van Gogh Museum verantwoordelijk voor de partnerships met de BankGiro Loterij, stichtingen en fondsen. Al sinds 1990 hield zij zich bezig met fondsenwerving bij respectievelijk het Louvre en Teylers Museum.

Lees minder  
nog 28 plaatsen
Kiezen
Ronde 3
Aanvang 13.45 uur

Lezingen: Publiek

Shaz Hussein – Science Museum Londen
Shaz is an Assistant Curator at the Science Museum in London working on a project to transform how the collections are stored, accessed and shared. She is also freelance consultant working to improve the representation of people of colour across the arts and heritage sector through delivering creative interventions and workshops.

Museum of Tolerance – Ons' Lieve Heer op Solder
De zolderkerk van Museum Ons' Lieve Heer op Solder staat symbool voor religieuze vrijheid en tolerantie in Nederland. In het protestantse Amsterdam van de 17eeeuw mochten katholieken op deze manier, in de beslotenheid van eigen kring, hun religie uitoefenen.
Dit bijzondere erfgoed is onderwerp van het VMBO project Voices of Tolerance, dat Museum Ons' Lieve Heer op Solder sinds 2015 uitvoert met zeven VMBO-scholen in Amsterdam. In dit programma gaan leerlingen uit het VMBO in gesprek over het onderwerp tolerantie met gezagsdragers uit Amsterdam en maatschappelijke sleutelfiguren.

 

Lees meer  

Shaz Hussein – Science Museum Londen

Shaz is an Assistant Curator at the Science Museum in London working on a project to transform how the collections are stored, accessed and shared. She is also freelance consultant working to improve the representation of people of colour across the arts and heritage sector through delivering creative interventions and workshops. Shaz works with young people in her local community in East London to develop their talents into creative careers.

Meer info volgt…

 

Museum of Tolerance – Ons’ Lieve Heer op Solder

De zolderkerk van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder staat symbool voor religieuze vrijheid en tolerantie in Nederland. In het protestantse Amsterdam van de 17eeeuw mochten katholieken op deze manier, in de beslotenheid van eigen kring, hun religie uitoefenen.
Dit bijzondere erfgoed is onderwerp van het VMBO project Voices of Tolerance, dat Museum Ons’ Lieve Heer op Solder sinds 2015 uitvoert met zeven VMBO-scholen in Amsterdam. In dit programma gaan leerlingen uit het VMBO in gesprek over het onderwerp tolerantie met gezagsdragers uit Amsterdam en maatschappelijke sleutelfiguren.

In 2018 is een stevige doorontwikkeling ingezet. Zo is er een community ontstaan van oud-leerlingen die zich actiever wil inzetten voor het programma binnen en buiten de school. Ook sluiten er meer VMBO-scholen aan die een meerjarige samenwerking aangaan met Museum Ons’ Lieve Heer op Solder.
Daarnaast wordt de werkwijze waarop het programma gebaseerd is, Network-based education, landelijk doorontwikkeld in samenwerking met UNESCO, LKCA en verschillende erfgoedpartners, waaronder Museum het Dolhuys in Haarlem en het Hof van Nederland/Museum Dordrecht.

Marian en Frederique vertellen over het project en laten zien hoe door deze werkwijze erfgoed weer actuele waarde krijgt en jongere generaties zich mede-eigenaar voelen van dit erfgoed.

Marian Duff is 41 jaar en geboren in tropisch Suriname. Ze heeft Frans-Guyanese roots en is opgegroeid in Schalkwijk te Haarlem. Tegenwoordig is ze woonachtig in de smeltkroes Amsterdam. Marian beweegt zich moeiteloos tussen de verschillende modeculturen die Nederland rijk is. In 2008 richtte zij samen met haar partner Richard Soesanna de internationale modecommunity MAFB op. MAFB is gericht op de ontwikkeling van jong talent en het bieden van een alternatieve stem in de mode industrie. En sinds juli 2017 werkt zij als curator Cultuur & Maatschappij en projectleider Voices of Tolerance voor Museum Ons Lieve Heer op Solder.

Frederique Windhorst is adviseur bij Ons’ Lieve Heer op Solder en het Amsterdam Museum. Zij is onder meer verantwoordelijk voor de landelijke uitrol van de methodiek van het project Voices of Tolerance. Zij heeft veel ervaring op het gebied van grootstedelijke vraagstukken rondom diversiteit, sociale spanningen en (inter)religieuze dialoog. De rode draad van hetgeen ze in haar werk doet is het verbinden van verschillen. ‘Het uitwisselen van expertise op het terrein van tolerantie en uitsluiting is in de huidige tijd van groot belang. Samen als partners optrekken en van elkaar leren vormt de basis van Voices of Tolerance’.

Lees minder  

Expertmeeting: #Decolonizethemuseum

P: Programma

Onder leiding van moderator Dyonna Benett verkennen de deelnemers samen met actiegroep #Decolonizethemuseum actuele museale vraagstukken rondom inclusiviteit, representatie en beladen erfgoed. Aan de hand van deze casestudies wordt een advies en een stappenplan geformuleerd voor het maken van een meerstemmig museumproject.

Lees meer  

Onder leiding van moderator Dyonna Benett verkennen de deelnemers samen met actiegroep #Decolonizethemuseum actuele museale vraagstukken rondom inclusiviteit, representatie en beladen erfgoed. Aan de hand van deze casestudies wordt een advies en een stappenplan geformuleerd voor het maken van een meerstemmig museumproject.

Team captains
Dyonna Benett
– Simone Zeefuik
– Hodan Warsame
– Tirza Balk

Lees minder  
nog 21 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: Increasing accessibility and exploring the rich diversity of the archive – SIMIN

P: Programma

The digital collections of museums and archives have massively grown in recent years. Due to this growth it has become infeasible to manually explore and view the riches that they offer. To tackle this problem computer scientists, media scholars, and curators have joined forces to develop techniques and systems that increase accessibility and make it possible to explore the rich diversity of the archive.

Lees meer  

The digital collections of museums and archives have massively grown in recent years. Due to this growth it has become infeasible to manually explore and view the riches that they offer. To tackle this problem computer scientists, media scholars, and curators have joined forces to develop techniques and systems that increase accessibility and make it possible to explore the rich diversity of the archive. At the core of this effort is deep learning, a collection of state of the art algorithms from the field of artificial intelligence, which focuses on self-learning algorithms that are capable of analysing the content of a wide range of multimedia content. In this talk we will give a brief explanation of deep learning and why it is relevant for museums, as well as a number of examples of successful applications of deep learning in the cultural heritage domain.

Nanne van Noord
Nanne van Noord is a postdoc at the University of Amsterdam in the SEMIA project. His research is focused on the intersection of computer vision, representation learning, and cultural heritage. He obtained his PhD (16-05-2018) at Tilburg University on modelling the artist’s style as part of the NWO Science4arts project REVIGO. Title of the PhD thesis: ‘Learning visual representations of style’ (Tilburg 2018)

 

Gjorgji Strezoski
Gjorgji Strezoski obtained his Master degrees in Computer Science and Software Engineering in Skopje, Macedonia in 2016. In November 2016 he started his PhD at the University of Amsterdam as a researcher in the NICAS VISTORY project. Currently, he is developing deep multi-task multi-modal methods for artistic data analysis.

Lees minder  
nog 29 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: Betwist Bezit

P: Programma

Recent is er steeds meer aandacht voor ons koloniale verleden. Onder druk van de publieke opinie werden straatnamen en schoolnamen gewijzigd en verplaatste het Mauritshuis de buste van Maurits.  Waarop het Mauritshuis ineens in het middelpunt van de discussie belandde. Een discussie die vooral lijkt te draaien om de vraag ‘goed of fout’ en weinig ruimte voor nuance laat.

Lees meer  

Recent is er steeds meer aandacht voor ons koloniale verleden. Onder druk van de publieke opinie werden straatnamen en schoolnamen gewijzigd en verplaatste het Mauritshuis de buste van Maurits. Waarop het Mauritshuis ineens in het middelpunt van de discussie belandde. Een discussie die vooral lijkt te draaien om de vraag ‘goed of fout’ en weinig ruimte voor nuance laat. Maar collectiebeheerders weten als geen ander dat de herkomstgeschiedenis van onze collecties vaak complex is en juist wel om een genuanceerde blik vraagt. Nationaal Museum van Wereldculturen wordt als beheerder van de Nationale Volkenkundige verzameling veel geconfronteerd met deze problematiek. Voor de kennisdag stelt zij een panel samen om kennis en ervaring met u te delen. Uiteraard met veel ruimte voor vragen en discussie.

Cindy Zalm studeerde kunstgeschiedenis en Culturele Studies aan de UvA waarna zij zich specialiseerde in het beheer en behoud van collecties. Binnen de afdeling Collectie van het Amsterdam vervulde zij meerdere functies en was zij betrokken bij het opzetten van het netwerk Nederlandse Registrars Groep en de realisatie van het collectiecentrum in Amsterdam Noord. Daarna werkte zij ruim 5 jaar als directeur Benelux voor Crown Fine Art en adviseerde zij voor diverse museale projecten waaronder het Kolleksjesintrum Fryslân, een aantal andere depotprojecten en grote collectieverhuizingen. Sinds een jaar is zij verantwoordelijk voor het Collectie Management binnen NMVW en het Wereldmuseum Rotterdam.

Lees minder  
nog 29 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: The Museum of Equality and Difference

P: Programma

In MOED, the Museum of Equality and Difference, ontdek je het werk van kunstenaars die de dialoog aangaan met politiek. We laten zien hoe kunstenaars invulling geven aan maatschappelijke veranderingen aan de hand van de vragen: hoe ziet gelijkheid eruit, voor wie en waarom?; hoe ziet verschil eruit, voor wie en waarom?

Lees meer  

In MOED, the Museum of Equality and Difference, ontdek je het werk van kunstenaars die de dialoog aangaan met politiek. We laten zien hoe kunstenaars invulling geven aan maatschappelijke veranderingen aan de hand van de vragen: hoe ziet gelijkheid eruit, voor wie en waarom?; hoe ziet verschil eruit, voor wie en waarom? Een duurzame en inclusieve samenleving kan alleen gerealiseerd worden als we ons daar een concrete voorstelling van kunnen maken, als we gelijkheid kunnen visualiseren, articuleren en communiceren. MOED viert daarom het werk van kunstenaars die door middel van de verbeelding nieuwe toekomstperspectieven creëeren. MOED toont kunst en andere burgerinitiatieven die ons laten zien, voelen en horen hoe processen van in- en uitsluiting werken en hoe we de strijd kunnen aangaan met ongelijkheid.

Vanuit een feministische, dekoloniale en posthumanistische visie werkt MOED samen met verschillende culturele en institutionele partners, waaronder Groninger Museum, Stedelijk Museum en Centraal Museum. Deze samenwerking leidt tot een interactieve collectie van kunstwerken op onze website, een reeks lezingen en een educatieprogramma in de aanloop naar 2019. Er worden ook een aantal fysieke tentoonstellingen ontwikkeld, die begin 2019 te zien zijn.

In de workshop zal een korte inleiding worden gegeven met betrekking tot de door veel musea gevoelde noodzaak om in te spelen op ontwikkelingen als het feminisme (denk aan de Guerilla Girls) en het decolonialisme (denk aan discussies rond het eren van koloniale helden, het gebruik van nieuwe categoriseringen en presentatietechnieken etc). Aan de hand van (internationale) en door participanten ingebrachte case studies zullen good practices worden gedeeld.

Rosemarie Buikema
MOED is een initiatief van Rosemarie Buikema, professor Kunst, Cultuur en Diversiteit aan de Universiteit Utrecht. Ze is het hoofd van het Graduate Gender Programme van de Universiteit Utrecht en de wetenschappelijk directeur van NOG, de Nederlandse Onderzoeksschool voor Genderstudies. Buikema is de auteur van Revoltes in de Cultuurkritiek (AUP 2017), waarin ze vanuit een feministisch en postkoloniaal perspectief de verwevenheid van kunst en politiek analyseert.

Lees minder  
nog 26 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: Museum Jeugd Universiteit

P: Partners

De MuseumJeugdUniversiteit wil steeds toegankelijker en aantrekkelijker worden voor alle nieuwsgierige kinderen tussen de 6 en 12 jaar. We streven naar een groter bereik en meer diversiteit.

Lees meer  

De MuseumJeugdUniversiteit wil steeds toegankelijker en aantrekkelijker worden voor alle nieuwsgierige kinderen tussen de 6 en 12 jaar. We streven naar een groter bereik en meer diversiteit. Hoewel diversiteit in zo breed mogelijke zin wordt geïnterpreteerd, als in geografische spreiding, leeftijd, werkvormen van colleges en soorten locaties (ook theaters en bibliotheken), ligt de focus op diversiteit in culturele en sociaal economische achtergrond van de studenten. De MJU wil inclusief worden op alle gebieden; programma, de sprekers, maar ook in de communicatie.

De MJU onderneemt daar in 2018 verschillende stappen voor en wil graag haar opgedane kennis en resultaten delen tijdens de Kennisdag. Tijdens deze bijeenkomst zal iemand van de MJU samen met een of twee educatiemedewerkers van de deelnemende musea vertellen over de genomen stappen en kunnen we met elkaar in gesprek over de best practices.

Wat is MuseumJeugdUniversiteit?
Met de MuseumJeugdUniversiteit maken jaarlijks circa zestig musea in heel Nederland wetenschap, kunst en cultuur toegankelijk voor kinderen in de basisschoolleeftijd. MuseumJeugdUniversiteit werkt naar analogie van de ‘echte’ universiteiten en biedt in twee semesters collegereeksen aan over uiteenlopende vragen. De colleges worden gegeven door wetenschappers, museummedewerkers en experts; inspirerende vakmensen die veel over hun onderwerp weten, daar goed over kunnen vertellen en in kunnen gaan op vragen die bij de doelgroep leven: Kan een ijsbeer zonder ijs? Hoe word je een kunstvervalser? Hoe leren een baby’s een taal?

In acht jaar tijd heeft de MuseumJeugdUniversiteit op deze manier 1.400 vragen beantwoord aan meer dan 23.000 kinderen. De aangesloten musea dragen zelf zorg voor de invulling van de collegereeksen en trekken daarvoor de juiste experts en wetenschappers aan.

Lees minder  
nog 23 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: Influencer Marketing & Diversiteit – MKBanner

P: Partners

Nog niet eerder met influencers gewerkt? In deze workshop leer je alles over influencer marketing op Instagram & Facebook van Marion aan ’t Goor. The Huffington Post & Het Parool noemden haar al Instagrammer to watch.

Lees meer  

Nog niet eerder met influencers gewerkt? In deze workshop leer je alles over influencer marketing op Instagram & Facebook van Marion aan ’t Goor. The Huffington Post & Het Parool noemden haar al Instagrammer to watch. Bij MKBanner vervult zij haar rol goed als Social Media Marketeer. Met haar ruim 150.000 volgers weet zij de juiste diverse doelgroepen te bereiken en strategische adviezen te geven over de inzet van Instagram & Facebook. Marion is daarnaast ook nog ‘prettysocial’! Meer weten? Meld je dan snel aan! #ditmagjenietmissen

Eind 2010 begon Marion, oftewel @MariaFranciska, met haar Instagram account dat nu uitgegroeid is tot 150.000 volgers. Marion is vaker ingezet voor oa. het Rijksmuseum en Afrika Museum. Met veel plezier maakt zij mooie content en geeft zij workshops aan marketeers in de cultuurbranche.

 

Lees minder  
nog 24 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: Inclusief museumbeleid, hoe definieer je het en hoe zet je het om in doelen en beleid

P: Programma

Inclusief museumbeleid is een uitdaging waar veel musea mee aan de slag willen. Hoe kan jouw museum zich niet alleen richten op het reguliere museumpubliek, maar lukt het je ook die groepen te betrekken die nu vaak het gevoel hebben aan de kant te staan.

Lees meer  

P: Programma

Inclusief museumbeleid is een uitdaging waar veel musea mee aan de slag willen. Hoe kan jouw museum zich niet alleen richten op het reguliere museumpubliek, maar lukt het je ook die groepen te betrekken die nu vaak het gevoel hebben aan de kant te staan. Afgelopen jaar heeft de Sectie Kunstmusea in twee discussiedagen, volgens een open-space model, gezocht naar een praktische benadering van dit vraagstuk. Gebruikmakend van de vier ‘p’s uit de Code Culturele Diversiteit – programma, personeel, partners, publiek – hebben we uitdagingen en oplossingen in kaart gebracht. Op de kennisdag willen we op basis van deze een ervaringen een workshop aanbieden waarin de twee meest gestelde vragen centraal staan:

  1. Hoe definieer je inclusiviteit voor jouw museumorganisatie? Afhankelijk van waar je museum zich bevindt, verandert de betekenis van inclusiviteit. Staat je museum in een grote stad met veel groepen met verschillende culturele achtergronden, of juist in een krimpregio met een steeds oudere bevolking? Elke plek vraagt om een eigen benadering en een eigen nulmeting en formulering van doelen.
  2. Welk methode gebruik je om je inclusiviteitsdoelstelling te realiseren? Elk museum kent zijn eigen organisatiecultuur. Sommige musea werken top-down, andere juist bottom-up. Elke organisatie vraagt daarom om een eigen methode doelstellingen om te zetten in beleid. Welke methodes zijn er al ontwikkeld in het veld, en welke sluiten aan bij jouw museum? Deze vragen staan centraal in het tweede deel van de workshop.
Lees minder  
nog 23 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: All inclusive! – Over de meerwaarde van inclusiviteit en de focus op individueel talent

P: Personeel

Wij nemen je mee op een all inclusive reis naar een land dat verschillen tussen mensen omarmt. Wij laten je door een andere bril kijken, zodat je verschil herkent en leert waarderen . Je krijgt concrete tools aangereikt om te werken aan zowel de instroom als het behoud van divers talent binnen jouw museum. Samen met andere deelnemers vertaal je de instrumenten naar concrete acties voor je eigen organisatie of afdeling. Met een rugzak vol frisse ideeën en enthousiasme vlieg je weer de deur uit.

Lees meer  

Wij nemen je mee op een all inclusive reis naar een land dat verschillen tussen mensen omarmt. Wij laten je door een andere bril kijken, zodat je verschil herkent en leert waarderen . Je krijgt concrete tools aangereikt om te werken aan zowel de instroom als het behoud van divers talent binnen jouw museum. Samen met andere deelnemers vertaal je de instrumenten naar concrete acties voor je eigen organisatie of afdeling. Met een rugzak vol frisse ideeën en enthousiasme vlieg je weer de deur uit.

Rebeca Rodriguez Frohwein heeft organisatiewetenschappen gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en studeerde af op het onderwerp Diversiteit & Inclusie in het Nederlands hoger beroepsonderwijs. Zij vindt het belangrijk dat mensen in hun kracht staan om uit te kunnen blinken in wat ze doen. Een inclusieve organisatie, waar mensen zich welkom, veilig en gehoord voelen en waar ruimte is om talenten te ontwikkelen, draagt daaraan bij. Rebeca adviseert organisaties over diversiteit en inclusie en de implementatie daarvan. Daarnaast heeft zij ervaring met het ontwikkelen van HR instrumenten (zoals generiek functiehuis, competentiemanagement en gesprekkencyclus) binnen de publieke sector.

 

Sabine Silberhorn: heeft tussen 2008 en 2013 in de rol van HR adviseur bij het Van Gogh Museum brede ervaring opgedaan met wat er op personeelsgebied bij musea speelt. De afgelopen jaren heeft ze deze kennis benut om als zelfstandige musea te begeleiden bij diverse HR gerelateerde projecten. Daarnaast heeft zij ervaring met het geven van teamtrainingen en individuele loopbaancoaching. Sinds 2018 is ze verbonden aan Leeuwendaal Advies. Verschillen tussen mensen hebben haar altijd al gefascineerd en daarom is het geen verrassing dat het onderwerp diversiteit en inclusie in organisaties een is dat haar aan het hart ligt.

Paul Abell: studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Diversiteit & Inclusie is de rode draad in zijn lange loopbaan, die hij begon als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam.  Als associé is hij nu aan Leeuwendaal verbonden. Hij adviseert organisaties over vraagstukken over diversiteit & inclusie en verzorgt trainingen en workshops op dat gebied. Zijn expertise zet hij in bij assessment centers, met name waar het kandidaten met een migranten achtergrond betreft.

Lees minder  
nog 28 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: De kunst van Development

Development heeft de afgelopen jaren zijn entree gemaakt in ons museumvocabulaire. Hoewel werving van groot belang blijft, komt het opbouwen van duurzame relaties steeds meer centraal te staan. De workshop ‘De kunst van Development’ start met het bespreken van de positie die Development in de inkomstenmix van het Mauritshuis en het Van Gogh Museum inneemt. Vervolgens word je meegenomen langs de leerpunten van een aantal concrete cases rondom de drie aandachtsgebieden van een fondsenwerver: corporate sponsoring, werving bij (vermogens)fondsen en werving van particuliere giften en nalatenschappen.

Lees meer  

Development heeft de afgelopen jaren zijn entree gemaakt in ons museumvocabulaire. Hoewel werving van groot belang blijft, komt het opbouwen van duurzame relaties steeds meer centraal te staan. De workshop ‘De kunst van Development’ start met het bespreken van de positie die Development in de inkomstenmix van het Mauritshuis en het Van Gogh Museum inneemt. Vervolgens word je meegenomen langs de leerpunten van een aantal concrete cases rondom de drie aandachtsgebieden van een fondsenwerver: corporate sponsoring, werving bij (vermogens)fondsen en werving van particuliere giften en nalatenschappen.

Diversiteit
Het centrale thema van de Museumkennisdag 2018 komt ook terug bij Development. Het corporate partnership met NN Group heeft bijvoorbeeld als doelstelling ‘het aantrekken van een nieuw en divers publiek voor het Mauritshuis’. Verder gaan we in op de geslaagde opzet van een Engelstalige vriendenclub in Den Haag. Het Van Gogh Museum heeft samen met Fonds 21 een meerjarig programma om jonge mensen met een migratie-achtergrond bij het museum te betrekken. Na de workshop ben je bijgepraat over do’s en don’ts in Development en ben je geïnspireerd (dat is het streven!) om zelf een volgende stap te zetten met een divers Development portfolio in jouw museum.

Wie?
Boudewijn Koopmans en Catharina Duschka vormen de kern van het Developmentteam van het Mauritshuis. Boudewijn is gestart in het bedrijfsleven (KPN, NOB Interactive, Air Miles) en werkt nu sinds bijna zes jaar als hoofd Development in Den Haag. Catharina heeft een sales & marketing achtergrond in de hotellerie (Accor, Starwoord, Des Indes) en houdt zich sinds begin 2014 bezig met private gevers. Marijke Naber is sinds een half jaar binnen het Team development van het Van Gogh Museum verantwoordelijk voor de partnerships met de BankGiro Loterij, stichtingen en fondsen. Al sinds 1990 hield zij zich bezig met fondsenwerving bij respectievelijk het Louvre en Teylers Museum.

Lees minder  
nog 25 plaatsen
Kiezen
Ronde 4
Aanvang 15.30 uur

Lezingen: Personeel & Partners

Elonka Soros – Diversity and Unconscious Bias Specialist
Elonka Soros is a diversity and inclusion specialist in the arts and creative industries. She brings over 20 years’ experience working at the BBC. She most recently spent two years attached to the Office of the BBC Director General, where she oversaw the implementation of a high-profile Diversity Action Plan.

Van Gogh Verbindt – Van Gogh Museum
Het Van Gogh Museum maakt leven en werk van Van Gogh toegankelijk voor zo veel mogelijk mensen. Inclusiviteit staat daarbij voorop. Om relevant te blijven voor een breed publiek richt het inclusiviteitsbeleid van het museum zich op jeugd, jonge Amsterdammers, mensen met een fysieke beperking en kwetsbare ouderen. Per april is het museum gestart met het vierjarige leertraject Van Gogh Verbindt. Daarin staan de vraag centraal: hoe kan het Van Gogh Museum relevanter worden voor Amsterdamse jongvolwassenen (18-30) met een Surinaamse, Turkse, Antilliaanse en Marokkaanse achtergrond?

Lees meer  

Elonka Soros – Diversity and Unconscious Bias Specialist

Elonka Soros is a diversity and inclusion specialist in the arts and creative industries. She brings over 20 years’ experience working at the BBC. She most recently spent two years attached to the Office of the BBC Director General, where she oversaw the implementation of a high-profile Diversity Action Plan. Elonka was the BBC representative on Project Diamond: a pan-industry diversity monitoring tool taken up by the major UK broadcasters (BBC, Channel 4, ITV and Sky). Elonka has also worked with a number of national broadcasters across Europe to incorporate unconscious bias tools and techniques into their working practices. She recently delivered unconscious bias training at Yle and DR, the respective national public service broadcasting companies of Finland and Denmark. She is also working with HS2, advising on their supplier diversity protocols. Her other clients include the University of the Arts London, Massive Entertainment (an Ubisoft Studio), The Sunshine Company and Ofsted.

Van Gogh Verbindt – Van Gogh Museum

Het Van Gogh Museum maakt leven en werk van Van Gogh toegankelijk voor zo veel mogelijk mensen. Inclusiviteit staat daarbij voorop. Om relevant te blijven voor een breed publiek richt het inclusiviteitsbeleid van het museum zich op jeugd, jonge Amsterdammers, mensen met een fysieke beperking en kwetsbare ouderen. Per april is het museum gestart met het vierjarige leertraject Van Gogh Verbindt. Daarin staan de vraag centraal: hoe kan het Van Gogh Museum relevanter worden voor Amsterdamse jongvolwassenen (18-30) met een Surinaamse, Turkse, Antilliaanse en Marokkaanse achtergrond?

Samen met jongvolwassenen met migratie roots zoekt het museum naar nieuwe ingangen en thema’s voor verbinding met doelgroep. Zo is de tentoonstelling over Gauguin & Laval en hun periode in Martinique gebruikt als vertrekpunt voor randprogrammering. Op deze manier worden thema’s als kolonialisme, taal, kleur en beeldvorming bespreekbaar gemaakt voor jongvolwassenen. Gisteren opende de tentoonstelling en Martin kijkt met ons terug naar het participatieve proces met de doelgroep. Wat heeft zijn team geleerd? En is het gelukt om te verbinden?

Martin van Engel startte in augustus 2017 als programma manager Van Gogh Verbindt. Met een kernteam van hr-, educatie- en marketingcollega’s en Erasmus Universiteit ontwikkelt hij activiteiten voor de doelgroep, binnen en buiten de deuren van het museum. Martin is gespecialiseerd op het snijvlak van diversiteit, participatie en jongerencultuur. Eerder was hij werkzaam voor Imagine IC, Diversion en de Nationale Jeugdraad. Quote: ‘in dit programma draait alles om het bijstellen en oprekken van denkbeelden’, aldus Martin van Engel.

Lees minder  

Expertmeeting: #Decolonizethemuseum

P: Programma

Onder leiding van moderator Dyonna Benett verkennen de deelnemers samen met actiegroep #Decolonizethemuseum actuele museale vraagstukken rondom inclusiviteit, representatie en beladen erfgoed. Aan de hand van deze casestudies wordt een advies en een stappenplan geformuleerd voor het maken van een meerstemmig museumproject.

Lees meer  

Onder leiding van moderator Dyonna Benett verkennen de deelnemers samen met actiegroep #Decolonizethemuseum actuele museale vraagstukken rondom inclusiviteit, representatie en beladen erfgoed. Aan de hand van deze casestudies wordt een advies en een stappenplan geformuleerd voor het maken van een meerstemmig museumproject.

Team captains
Dyonna Benett
– Simone Zeefuik
– Hodan Warsame
– Tirza Balk

Lees minder  
nog 28 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: Increasing accessibility and exploring the rich diversity of the archive – SIMIN

P: Programma

The digital collections of museums and archives have massively grown in recent years. Due to this growth it has become infeasible to manually explore and view the riches that they offer. To tackle this problem computer scientists, media scholars, and curators have joined forces to develop techniques and systems that increase accessibility and make it possible to explore the rich diversity of the archive.

Lees meer  

The digital collections of museums and archives have massively grown in recent years. Due to this growth it has become infeasible to manually explore and view the riches that they offer. To tackle this problem computer scientists, media scholars, and curators have joined forces to develop techniques and systems that increase accessibility and make it possible to explore the rich diversity of the archive. At the core of this effort is deep learning, a collection of state of the art algorithms from the field of artificial intelligence, which focuses on self-learning algorithms that are capable of analysing the content of a wide range of multimedia content. In this talk we will give a brief explanation of deep learning and why it is relevant for museums, as well as a number of examples of successful applications of deep learning in the cultural heritage domain.

Nanne van Noord
Nanne van Noord is a postdoc at the University of Amsterdam in the SEMIA project. His research is focused on the intersection of computer vision, representation learning, and cultural heritage. He obtained his PhD (16-05-2018) at Tilburg University on modelling the artist’s style as part of the NWO Science4arts project REVIGO. Title of the PhD thesis: ‘Learning visual representations of style’ (Tilburg 2018)

 

Gjorgji Strezoski
Gjorgji Strezoski obtained his Master degrees in Computer Science and Software Engineering in Skopje, Macedonia in 2016. In November 2016 he started his PhD at the University of Amsterdam as a researcher in the NICAS VISTORY project. Currently, he is developing deep multi-task multi-modal methods for artistic data analysis.

Lees minder  
nog 30 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: The Museum of Equality and Difference

P: Programma

In MOED, the Museum of Equality and Difference, ontdek je het werk van kunstenaars die de dialoog aangaan met politiek. We laten zien hoe kunstenaars invulling geven aan maatschappelijke veranderingen aan de hand van de vragen: hoe ziet gelijkheid eruit, voor wie en waarom?; hoe ziet verschil eruit, voor wie en waarom?

Lees meer  

In MOED, the Museum of Equality and Difference, ontdek je het werk van kunstenaars die de dialoog aangaan met politiek. We laten zien hoe kunstenaars invulling geven aan maatschappelijke veranderingen aan de hand van de vragen: hoe ziet gelijkheid eruit, voor wie en waarom?; hoe ziet verschil eruit, voor wie en waarom? Een duurzame en inclusieve samenleving kan alleen gerealiseerd worden als we ons daar een concrete voorstelling van kunnen maken, als we gelijkheid kunnen visualiseren, articuleren en communiceren. MOED viert daarom het werk van kunstenaars die door middel van de verbeelding nieuwe toekomstperspectieven creëeren. MOED toont kunst en andere burgerinitiatieven die ons laten zien, voelen en horen hoe processen van in- en uitsluiting werken en hoe we de strijd kunnen aangaan met ongelijkheid.

Vanuit een feministische, dekoloniale en posthumanistische visie werkt MOED samen met verschillende culturele en institutionele partners, waaronder Groninger Museum, Stedelijk Museum en Centraal Museum. Deze samenwerking leidt tot een interactieve collectie van kunstwerken op onze website, een reeks lezingen en een educatieprogramma in de aanloop naar 2019. Er worden ook een aantal fysieke tentoonstellingen ontwikkeld, die begin 2019 te zien zijn.

In de workshop zal een korte inleiding worden gegeven met betrekking tot de door veel musea gevoelde noodzaak om in te spelen op ontwikkelingen als het feminisme (denk aan de Guerilla Girls) en het decolonialisme (denk aan discussies rond het eren van koloniale helden, het gebruik van nieuwe categoriseringen en presentatietechnieken etc). Aan de hand van (internationale) en door participanten ingebrachte case studies zullen good practices worden gedeeld.

Rosemarie Buikema
MOED is een initiatief van Rosemarie Buikema, professor Kunst, Cultuur en Diversiteit aan de Universiteit Utrecht. Ze is het hoofd van het Graduate Gender Programme van de Universiteit Utrecht en de wetenschappelijk directeur van NOG, de Nederlandse Onderzoeksschool voor Genderstudies. Buikema is de auteur van Revoltes in de Cultuurkritiek (AUP 2017), waarin ze vanuit een feministisch en postkoloniaal perspectief de verwevenheid van kunst en politiek analyseert.

Lees minder  
nog 26 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: Betwist Bezit

P: Programma

Recent is er steeds meer aandacht voor ons koloniale verleden. Onder druk van de publieke opinie werden straatnamen en schoolnamen gewijzigd en verplaatste het Mauritshuis de buste van Maurits.  Waarop het Mauritshuis ineens in het middelpunt van de discussie belandde. Een discussie die vooral lijkt te draaien om de vraag ‘goed of fout’ en weinig ruimte voor nuance laat.

Lees meer  

Recent is er steeds meer aandacht voor ons koloniale verleden. Onder druk van de publieke opinie werden straatnamen en schoolnamen gewijzigd en verplaatste het Mauritshuis de buste van Maurits. Waarop het Mauritshuis ineens in het middelpunt van de discussie belandde. Een discussie die vooral lijkt te draaien om de vraag ‘goed of fout’ en weinig ruimte voor nuance laat. Maar collectiebeheerders weten als geen ander dat de herkomstgeschiedenis van onze collecties vaak complex is en juist wel om een genuanceerde blik vraagt. Nationaal Museum van Wereldculturen wordt als beheerder van de Nationale Volkenkundige verzameling veel geconfronteerd met deze problematiek. Voor de kennisdag stelt zij een panel samen om kennis en ervaring met u te delen. Uiteraard met veel ruimte voor vragen en discussie.

Cindy Zalm studeerde kunstgeschiedenis en Culturele Studies aan de UvA waarna zij zich specialiseerde in het beheer en behoud van collecties. Binnen de afdeling Collectie van het Amsterdam vervulde zij meerdere functies en was zij betrokken bij het opzetten van het netwerk Nederlandse Registrars Groep en de realisatie van het collectiecentrum in Amsterdam Noord. Daarna werkte zij ruim 5 jaar als directeur Benelux voor Crown Fine Art en adviseerde zij voor diverse museale projecten waaronder het Kolleksjesintrum Fryslân, een aantal andere depotprojecten en grote collectieverhuizingen. Sinds een jaar is zij verantwoordelijk voor het Collectie Management binnen NMVW en het Wereldmuseum Rotterdam.

Lees minder  
nog 28 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: Working in Partnership with Communities: What, why and how? – Lorna Cruickshanks

P: Partners

Reflecting upon changing community engagement and participation practices within museums, this workshop will explore questions such as: Why work in partnership with communities? How, when and who with?

Lees meer  

(Workshop in English)

Reflecting upon changing community engagement and participation practices within museums, this workshop will explore questions such as: Why work in partnership with communities? How, when and who with? What are some of the practicalities of partnership working? How can museums become better networked? During the workshop participants will reflect upon their own organisations and the opportunities for reciprocal and relevant relationships, taking away practical ideas to develop these.

Lorna Cruickshanks
Lorna is an experienced museum professional whose specialisms include access, representation and community participation. Now based in Amsterdam, she is a freelance consultant in the Netherlands while continuing to do some work with the Community Partnerships Team at the British Museum in London. Lorna has worked with community audiences at a number of museums in the UK, including the British Museum, Museum of London and Geffrye Museum.

Lees minder  
nog 22 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: Inclusiviteitsbeleid – VSBfonds

P: Publiek

Taeke Kuijpers (manager donaties) licht de visie en missie van het VSB Fonds toe en deelt de ervaringen rond een recent project. Daarna kunnen de deelnemers in gesprek met Taeke onderzoeken wat dit voor hun museum of project kan betekenen.

Lees meer  

P: Publiek

Aangescherpt beleid van VSBfonds over inclusiviteit:

“VSBfonds wil dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en dat niemand aan de kant hoeft te staan. Als sociaal fonds vinden wij het belangrijk om financiële steun te geven aan projecten die zich richten op actief burgerschap. Daarom steunen wij projecten waarbij mensen verantwoordelijkheid nemen voor anderen en zo een mooie bijdrage leveren aan het grotere geheel.”

Taeke Kuijpers (manager donaties) licht de visie en missie van het VSB Fonds toe en deelt de ervaringen rond een recent project. Daarna kunnen de deelnemers in gesprek met Taeke onderzoeken wat dit voor hun museum of project kan betekenen/betekent…

Taeke Kuijpers
Per 2018 benoemd als de manager donaties bij het VSBfonds. Na een studie aan de Reinwardt Academie werkte hij in diverse culturele en museale functies bij o.a. de Rijksdienst Beeldende Kunst, het Kunstmuseum Wolfsburg en het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Van 2003 – 2008 leidde hij het Geldmuseum in Utrecht, van 2008 en 2009 werkte hij als Museum, Development Consultant bij HSD Design (Leicester UK) en vanaf 2010 tot begin 2018 was hij directeur van de Hortus Botanicus Amsterdam. Taeke Kuijpers persoonlijke missie laat zich omschrijven door ‘het delen van het cultureel erfgoed met zoveel mogelijk mensen, op een simpele en op publiek afgestemde manier’.

Lees minder  
nog 27 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: Inclusief museumbeleid, hoe definieer je het en hoe zet je het om in doelen en beleid (kopie)

P: Programma

Inclusief museumbeleid is een uitdaging waar veel musea mee aan de slag willen. Hoe kan jouw museum zich niet alleen richten op het reguliere museumpubliek, maar lukt het je ook die groepen te betrekken die nu vaak het gevoel hebben aan de kant te staan.

Lees meer  

P: Programma

Inclusief museumbeleid is een uitdaging waar veel musea mee aan de slag willen. Hoe kan jouw museum zich niet alleen richten op het reguliere museumpubliek, maar lukt het je ook die groepen te betrekken die nu vaak het gevoel hebben aan de kant te staan. Afgelopen jaar heeft de Sectie Kunstmusea in twee discussiedagen, volgens een open-space model, gezocht naar een praktische benadering van dit vraagstuk. Gebruikmakend van de vier ‘p’s uit de Code Culturele Diversiteit – programma, personeel, partners, publiek – hebben we uitdagingen en oplossingen in kaart gebracht. Op de kennisdag willen we op basis van deze een ervaringen een workshop aanbieden waarin de twee meest gestelde vragen centraal staan:

  1. Hoe definieer je inclusiviteit voor jouw museumorganisatie? Afhankelijk van waar je museum zich bevindt, verandert de betekenis van inclusiviteit. Staat je museum in een grote stad met veel groepen met verschillende culturele achtergronden, of juist in een krimpregio met een steeds oudere bevolking? Elke plek vraagt om een eigen benadering en een eigen nulmeting en formulering van doelen.
  2. Welk methode gebruik je om je inclusiviteitsdoelstelling te realiseren? Elk museum kent zijn eigen organisatiecultuur. Sommige musea werken top-down, andere juist bottom-up. Elke organisatie vraagt daarom om een eigen methode doelstellingen om te zetten in beleid. Welke methodes zijn er al ontwikkeld in het veld, en welke sluiten aan bij jouw museum? Deze vragen staan centraal in het tweede deel van de workshop.
Lees minder  
nog 26 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: Crash course toegankelijkheid voor mensen met een beperking – Universiteit Leiden en Rijksmuseum Amsterdam

P: Publiek

Steeds meer musea nemen verantwoordelijkheid om met toegankelijkheid voor mensen met een beperking aan de slag te gaan. Maar hoe ontwikkel je een beleid? In de workshop biedt Nynke Feenstra in een crash course inzicht in de terminologie en vertelt Cathelijne Denekamp hoe zij in het Rijksmuseum met dit framework aan de slag is gegaan.

Lees meer  

Steeds meer musea nemen verantwoordelijkheid om met toegankelijkheid voor mensen met een beperking aan de slag te gaan. Maar hoe ontwikkel je een beleid? In de workshop biedt Nynke Feenstra in een crash course inzicht in de terminologie en vertelt Cathelijne Denekamp hoe zij in het Rijksmuseum met dit framework aan de slag is gegaan. Aan de hand van een interactieve groepsopdracht ontwikkel je inzicht in de betekenis van dit onderwerp voor je eigen museum.

Nynke Feenstra doet wetenschappelijk onderzoek voor STUDIO i. Daarnaast is ze als buitenpromovendus verbonden aan de Universiteit Leiden, waar ze ook werkzaam is als wetenschappelijk docent. Nynke Feenstra zet zich sinds 2013 in voor het verbeteren van de toegankelijkheid van musea. Als consultant adviseert en informeert ze mensen en organisaties over het onderwerp toegankelijkheid. Op basis van haar ervaringen in musea richt ze zich nu op de theoretische verdieping van het onderwerp

Cathelijne Denekamp is sinds augustus 2017 Coördinator Inclusiviteit bij het Rijksmuseum. Ze is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en de uitvoering van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Voorheen werkte ze als eventmanager bij het Rijksmuseum en als communicatieadviseur bij het Van Gogh Museum en de Gemeente Amsterdam.

Lees minder  
nog 26 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: Digitale toegankelijkheid – Studio I

P: Publiek

Informatie volgt

Lees meer  

Meer informatie volgt.

Lees minder  
nog 26 plaatsen
Kiezen

Expertmeeting: Kritische denkers, een 21st century skill – Rijksmuseum

P: Publiek

De kritische denker wordt gekenmerkt door een open en nieuwsgierige houding – ook met betrekking tot zijn eigen opvattingen. In 2020 opent het Rijksmuseum Amsterdam een tentoonstelling gebaseerd op de Nederlandse slavernijgeschiedenis.Een gevoelig onderwerp waarmee de Nederlandse samenleving en daarmee het nationale museum van Nederland te maken krijgt. Het brengt ons veel vragen.

Lees meer  

De kritische denker wordt gekenmerkt door een open en nieuwsgierige houding – ook met betrekking tot zijn eigen opvattingen. In 2020 opent het Rijksmuseum Amsterdam een tentoonstelling gebaseerd op de Nederlandse slavernijgeschiedenis.Een gevoelig onderwerp waarmee de Nederlandse samenleving en daarmee het nationale museum van Nederland te maken krijgt. Het brengt ons veel vragen. Hoe een dergelijk gevoelig onderwerp voor te stellen? Welke woorden te gebruiken? Maar nog fundamenteler: welk perspectief te nemen? Hebben we ‘de vaardigheid’. Zijn wij zelf volledige kritische denkers? En zo niet, hoe kunnen we dit aanscherpen?

Tijdens deze actieve workshop zullen we samen oefenen. Via theatrale opdrachten komen we onze blinde vlekken te weten, en zo proberen een sterkere kritische denker te worden.

Annemiek Spronk
Senior medewerker onderwijs, Rijksmuseum

Annemiek Spronk is verantwoordelijk voor alle onderwijsprogramma’s in het Rijksmuseum. Zij stuurt een team aan dat programma’s maakt voor kleuters tot studenten. Hierbij hoort ook de ontwikkeling van lesmateriaal en professionalisering van leraren. Annemiek is afgestudeerd als godsdienstfilosoof en heeft daarna 7 jaar gewerkt in het Tropenmuseum. Zij maakte een grote Lichthal tentoonstelling Het Kwaad, All about Evil. Daarna maakte zij voor Tropenmuseum Junior theatrale doe-tentoonstellingen voor kinderen tussen 6 en 13 jaar. Daarbij hoorden ook educatieve producten als boeken en games.

Birte ten Hoopen
Senior medewerker Families en Kinderen

Haar professionele carrière bevat een breed scala aan kunst- en cultuurprojecten, zowel nationaal als internationaal. De gemene delers zijn: kunst, cultuur, jeugd en educatie. Sinds 2012 werkt zij voor het Rijksmuseum en is zij verantwoordelijk voor de dynamische publieksgroep Families en Kinderen. Door haar ontwikkelde publieksactiviteiten zijn o.a. het bekroonde Jij & de Gouden Eeuw en Het Familiespel. Birte is geschoold als Theaterdocent, heeft een pre-master Culturele Antropologie en heeft onlangs het leiderschapsprogramma ‘Leiderschap in Cultuur’ (LinC4) succesvol afgerond.

Lees minder  
nog 19 plaatsen
Kiezen
Voorprogramma 4 oktober - Ronde 1
Aanvang 13.00 uur

Geen deelname Voorprogramma 4 oktober

Lees minder  

Museon, de tambú en de Caraïbische Gemeenschap – Museon en Universiteit Leiden

P: Programma

Museon is sinds 2016 een GEO Discovery Center met aandacht voor ‘global issues’. In mei 2019 presenteert het Museon een tijdelijke tentoonstelling over de oorspronkelijke bevolking van het Caraïbisch gebied (Amerindians) en hoe hun leefwijze als gevolg van de kolonisatie afgelopen eeuwen is verdwenen of getransformeerd.

Lees meer  

Museon is sinds 2016 een GEO Discovery Center met aandacht voor ‘global issues’. In mei 2019 presenteert het Museon een tijdelijke tentoonstelling over de oorspronkelijke bevolking van het Caraïbisch gebied (Amerindians) en hoe hun leefwijze als gevolg van de kolonisatie afgelopen eeuwen is verdwenen of getransformeerd.
Voor deze expositie werken we samen met de initiatiefnemer, de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. Met de Antilliaanse Gemeenschap wordt via Stichting SPLIKA samengewerkt door de tambú (muziekgenre) als belangwekkende Caraïbische traditie, een plek te geven in de tentoonstelling. Via de tambú (ontwikkeld in de tijd dat slaven op de plantages werkten) kunnen we (jonge) mensen een nieuwe en andere kijk geven op grote, abstracte thema’s zoals (de)kolonisatie, slavernij en globalisering. We willen de betekenis hiervan delen met onze bezoekers.

Lees minder  
nog 30 plaatsen
Kiezen

De collectie zelf aan het woord – Humanity House

P: Programma

‘De vluchteling bestaat niet, ontelbare redenen om te vluchten wel’. Deze tekst prijkt op het raam van Humanity House, een museum waar je hoort, ziet en beleeft hoe het is om te vluchten.

Lees meer  

‘De vluchteling bestaat niet, ontelbare redenen om te vluchten wel’. Deze tekst prijkt op het raam van Humanity House, een museum waar je hoort, ziet en beleeft hoe het is om te vluchten. Via een ervaringsreis door het museum verplaats je je als bezoeker in het leven van een vluchteling. Ook zijn er acht gevluchte mensen als ‘vaste collectie’ te zien, die hun bijzondere vluchtverhaal delen.

Om over te brengen dat een begrip als ‘de vluchteling’ niet bestaat, is er bij de totstandkoming van deze ‘vaste collectie’ gekeken naar diversiteit in leeftijd, herkomst, reden voor de vlucht en perspectief.

In deze werksessie vertelt de curator hoe de ‘collectie’ tot stand is gekomen, met welke doelen en resultaten. Ook de ‘collectie’ zelf komt aan het woord. Waarom wilden zij participeren, hoe zien zij zichzelf gerepresenteerd, hoe draagt Humanity House bij aan beïnvloeding van beeldvorming en vooroordelen over vluchtelingen in de Nederlandse samenleving?

 

Sprekers
Afhankelijk van beschikbaarheid, komt een van de hoofdpersonen van de museumcollectie aan het woord. Bijvoorbeeld:

  • Yvonne Artis Shaw uit Jamaica. Ze is LGBTQ-activist en voorzitter van het Zeeuwse project WereldVrouwen. Deze organisatie draait om de integratie, emancipatie en participatie van vrouwen.
  • Lidija Zelovic uit voormalig Joegoslavië. Ze woont sinds 1993 in Nederland en werkt als filmmaker. In haar films probeert Lidija erachter te komen wat oorlog met mensen doet en of verzoening mogelijk is.
  • Ram Karkiis eigenaar van een Nepalees restaurant in Den Haag. Hij groeide op in Bhutan, maar moest om politieke redenen naar Nepal vluchten. In Nepal zette Ram een vluchtelingenkamp op, waar uiteindelijk 100.000 vluchtelingen woonden.

Daarnaast spreekt Frederiek Biemans, hoofd tentoonstellingen & programmering Humanity House.

Over het Humanity House
Het Humanity House is opgericht door het Rode Kruis en de gemeente Den Haag. Het museum bereikt jaarlijks zo’n 60.000 bezoekers en herbergt ook een debatplatform en een educatiecentrum rondom humanitaire thema’s gekoppeld aan vluchtelingen, noodhulp en mensen in oorlog en conflict. Meer info:  www.humanityhouse.org.

Lees minder  
nog 24 plaatsen
Kiezen

Glans en Geluk. Op zoek naar inclusiviteit in het Gemeentemuseum Den Haag

De tentoonstelling ‘Glans en geluk. Kunst uit de Wereld van de Islam’ zet na lange tijd de rijke collectie islamitische kunst van het museum weer in de schijnwerpers.
Op 4 oktober 2018 geeft projectleider Anne de Haij u een inkijkje in het proces en de learnings van Glans en Geluk. Zij vertelt o.a. wat de waarde van alle betrokken partners is geweest, welke nieuwe werkwijzen dat met zich meebracht en welke aannames daarvoor eerst moesten worden getackeld.

Lees meer  

Van 8 september 2018 t/m 3 maart 2019 presenteert het Gemeentemuseum Den Haag ‘Glans en geluk. Kunst uit de Wereld van de Islam’. De tentoonstelling zet na lange tijd de rijke collectie islamitische kunst van het museum weer in de schijnwerpers. Het plan om deze collectie in al haar rijkdom te tonen, kon meteen op veel reacties rekenen. Van ons publiek tot onze partners, van onze ambassadeurs in de stadsdelen tot het gemeentebestuur. Van de collega’s uit de museumwereld tot de fondsen. Iedereen leek wel een verwachting of – in veel gevallen ook – een aanname te hebben over de kansen die dit project zou bieden op het gebied van inclusiviteit.

Het Gemeentemuseum Den Haag besloot verwachtingen serieus te nemen en aannames eens goed onder de loep te nemen. Want is het inderdaad wel zo dat als je een tentoonstelling over islamitische kunst organiseert, je ook per definitie meer bezoekers trekt die moslim zijn of ‘roots’ hebben in een land met een overwegend islamitische cultuur? En als dat al het geval is, hoe en met wie, maak je die tentoonstelling dan, zodat deze ook echt een brede groep nieuwe bezoekers aanspreekt?

De tentoonstelling Glans en Geluk groeide daarmee uit tot een leerzaam en inspirerend project, waaraan vele conservatoren, projectmedewerkers, schrijvers, koks, muzikanten, muziekprogrammeurs, onderzoekers en creatieven meewerkten en het museum bovendien inwoners uit alle stadsdelen van Den Haag betrok. Het resulteerde in een periode van mooie ontmoetingen, nieuwe geluiden, prachtige verhalen bij de collectie en inzichten over de waarde van nieuwe partners en publieksgroepen voor het museum.

Daarbij claimt het museum niet dat het met dit project nu meteen ‘inclusief’ is, maar vooral dat het de discussie over nut en noodzaak van inclusiviteit wilde overstijgen door gewoon aan de slag te gaan. Daarbij deed het dingen goed en niet goed. En leerde het vooral ‘on the way’. Het project was dan ook als een experiment, waarin het museum zich op zoveel mogelijk fronten inspande om kennis, ervaringen en meningen van relevante gemeenschappen te incorporeren. Inzichten en ervaringen uit dit project vormen de basis voor het nieuwe diversiteitsbeleid van het museum.

Op 4 oktober 2018 geeft projectleider Anne de Haij u een inkijkje in het proces en de learnings van Glans en Geluk. Zij vertelt o.a. wat de waarde van alle betrokken partners is geweest, welke nieuwe werkwijzen dat met zich meebracht en welke aannames daarvoor eerst moesten worden getackeld.

Lees minder  
nog 24 plaatsen
Kiezen

Diversiteit – Literatuurmuseum

P: Publiek

Tijdens de Museumkennisdag organiseert het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum een expertmeeting over diversiteit. Het museum is van mening dat verhalen het leven van kinderen verrijken en vindt daarom dat ieder kind recht op die verhalen heeft. Niet alleen kinderen van hoger opgeleide ouders met een autochtone achtergrond, maar ook kinderen uit lagere sociale welstandsklasse en/of met een niet-Westerse achtergrond.

Lees meer  

“Kinderen hebben behoefte aan zowel spiegels als ramen. Veel gekleurde kinderen zien de wereld alleen via ramen en zij hebben spiegels nodig. Andere kinderen zien alleen spiegels en zij moeten de wereld ook door ramen leren zien.” – Sharron McElmeel

Tijdens de Museumkennisdag organiseert het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum een expertmeeting over diversiteit. Het museum is van mening dat verhalen het leven van kinderen verrijken en vindt daarom dat ieder kind recht op die verhalen heeft. Niet alleen kinderen van hoger opgeleide ouders met een autochtone achtergrond, maar ook kinderen uit lagere sociale welstandsklasse en/of met een niet-Westerse achtergrond.

Tijdens de expertmeeting gaan Ingrid Verkiel, hoofd Publiekszaken en Tentoonstellingen, en Jennifer Wei Yun, projectleider van het festival de Kinderboekenparade, in op de twee P’s publiek en programma van de Code Culturele Diversiteit. Over hoe het museum zich actief inzetom een zeer divers publiek te bereiken en bedienen. Aansluitend kunt u in een inspirerende lezing met workshop door kinderboekenschrijfster en illustrator Mylo Freeman zelf aan de slag. Freeman is onder meer bekend van haar prentenboekenreeks over het donkere prinsesje Arabella. Met deze boeken vult ze een hoognodige niche, namelijk prentenboeken met meer diversiteit.

Lees minder  
nog 28 plaatsen
Kiezen

Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof en de samenwerking met het Netwerk Erfgoed Haagse Migranten – Haags Historisch Museum

P: Partners

Het Haags Historisch Museum houdt zich actief bezig met de veranderde stad. Het verzamelen, behouden en ontsluiten van erfgoed met een migratie achtergrond valt hieronder, maar ook betrekt het museum via participatieprojecten vele en diverse stadsgenoten bij Haagse historie. Het Museum doet dit niet alleen, maar is sinds 2011 voorzitter van het Netwerk Erfgoed Haagse Migranten waarin zo’n 30 migrantenorganisaties deelnemen.

Lees meer  

Het Haags Historisch Museum houdt zich actief bezig met de veranderde stad. Het verzamelen, behouden en ontsluiten van erfgoed met een migratie achtergrond valt hieronder, maar ook betrekt het museum via participatieprojecten vele en diverse stadsgenoten bij Haagse historie. Het Museum doet dit niet alleen, maar is sinds 2011 voorzitter van het Netwerk Erfgoed Haagse Migranten waarin zo’n 30 migrantenorganisaties deelnemen. Netwerkpartners openen elkaar de ogen en de uitwisseling onderling over divers erfgoed is geen eenrichtingsverkeer.
Voorbeeld van een succesvolle samenwerking is het project Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof (2017). Het onderwerp leende zich bij uitstek voor nauwe samenwerking met netwerkpartners. In deze bijeenkomst wordt toegelicht hoe het project tot stand kwam in samenwerking met het Netwerk en op welke manier de source communities hun stem lieten horen. Van de Dutch Caribbean Book Club, The Hague African Festival, Stichting Sankofa tot Miss Black Hair Deborah Cameron; deze typisch Haagse partners met afro roots leverden een onmisbare bijdrage aan het project.  Tot slot laat het museum ook enkele van deze netwerkpartners aan het woord over de intensieve samenwerking met het museum.

Nederland, Den Haag,01-10-2015
Presentatie en symposium “Sturen en Verbinden”
Foto ; Arenda Oomen

Marco van Baalen (1966) is sinds 2013 directeur-bestuurder van Stichting Haags Historisch Museum-Museum de Gevangenpoort, waar hij sinds 2005 de functie van hoofd Collecties bekleedde.
Voordien werkte hij onder andere voor het Noordbrabants Museum, het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum. Van Baalen studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

 

 

 

Kiran Sukul (1981) is sinds 2011 projectleider in het Haags Historisch Museum en houdt zich specifiek bezig met de veranderde stad, urbane diversiteit en migratie. Voordien werkte Kiran bij Mocca en het Tropenmuseum Junior in Amsterdam. Ook is Kiran bestuurslid van het Movies That Matter filmfestival en Zaal 4A Huis voor Makers. Kiran studeerde Volkenrecht in Leiden.

 

Lees minder  
nog 30 plaatsen
Kiezen

De virtuele museumbezoeker – Mauritshuis

P: Programma

Op 4 oktober neemt Sandra Verdel je mee naar de online wereld van het Mauritshuis.

Lees meer  

P: Programma

Op 4 oktober neemt Sandra Verdel je mee naar de online wereld van het Mauritshuis.

Het Mauritshuis, in het hart van Den Haag, ken je natuurlijk van Vermeers Meisje met de parelen Gezicht of Delft,De Anatomische lesvan Rembrandt en Het puttertjevan Fabritius. Het museum ontvangt jaarlijks zo’n 420.000 bezoekers, waarvan ongeveer 40% buitenlandse bezoekers.

Voor, tijdens én na het bezoek blijven we graag met de bezoeker in contact, en dat gaat verder dan alleen via Facebook en Instagram. We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om kennis te delen, in het museum én daarbuiten. Nieuwe technieken zijn verleidelijk; echt waardevol worden ze pas als ze je helpen de diverse doelgroepen op de juiste manier te bereiken. Kom langs en ontdek bijvoorbeeld wat we doen met storytelling en de HoloLens.

Lees minder  
nog 28 plaatsen
Kiezen

Ervaar het museum in een beperkingenpak – Rijksmuseum

P: Publiek

Met het ouder worden, krijgen velen ook last van beperkingen, zoals minder goed lopen, minder goed zien, minder goed horen. We organiseren van alles in onze musea, maar hoe is het om als oudere door een museum te lopen?

Lees meer  

Met het ouder worden, krijgen velen ook last van beperkingen, zoals minder goed lopen, minder goed zien, minder goed horen. We organiseren van alles in onze musea, maar hoe is het om als oudere door een museum te lopen? Met een beperkingenpak (verzwaringen aan lijf, polsen en benen, slecht zichtbril, oorkappen, nekkraag,mitella) volg je een korte rondleiding en krijg je een aantal opdrachten in het museum. We komen in deze rondleiding ook een paar klassieke valkuilen tegen, die stof tot nadenken geven. Door: Cathelijne Denekamp, coördinator inclusiviteit Rijksmuseum en Rocco van Loenen, acteur Rijksmuseum

Locatie: Museon, Den Haag

Lees minder  
nog 11 plaatsen
Kiezen
Voorprogramma 4 oktober - Ronde 2
Aanvang 15.00 uur

Geen deelname Voorprogramma 4 oktober

Lees minder  

Glans en Geluk. Op zoek naar inclusiviteit in het Gemeentemuseum Den Haag

De tentoonstelling Glans en geluk. Kunst uit de Wereld van de Islam zet na lange tijd de rijke collectie islamitische kunst van het museum weer in de schijnwerpers.
Op 4 oktober 2018 geeft projectleider Anne de Haij u een inkijkje in het proces en de learnings van Glans en Geluk. Zij vertelt o.a. wat de waarde van alle betrokken partners is geweest, welke nieuwe werkwijzen dat met zich meebracht en welke aannames daarvoor eerst moesten worden getackeld.

Lees meer  

Van 8 september 2018 t/m 3 maart 2019 presenteert het Gemeentemuseum Den Haag ‘Glans en geluk. Kunst uit de Wereld van de Islam’. De tentoonstelling zet na lange tijd de rijke collectie islamitische kunst van het museum weer in de schijnwerpers. Het plan om deze collectie in al haar rijkdom te tonen, kon meteen op veel reacties rekenen. Van ons publiek tot onze partners, van onze ambassadeurs in de stadsdelen tot het gemeentebestuur. Van de collega’s uit de museumwereld tot de fondsen. Iedereen leek wel een verwachting of – in veel gevallen ook – een aanname te hebben over de kansen die dit project zou bieden op het gebied van inclusiviteit.

Het Gemeentemuseum Den Haag besloot verwachtingen serieus te nemen en aannames eens goed onder de loep te nemen. Want is het inderdaad wel zo dat als je een tentoonstelling over islamitische kunst organiseert, je ook per definitie meer bezoekers trekt die moslim zijn of ‘roots’ hebben in een land met een overwegend islamitische cultuur? En als dat al het geval is, hoe en met wie, maak je die tentoonstelling dan, zodat deze ook echt een brede groep nieuwe bezoekers aanspreekt?

De tentoonstelling Glans en Geluk groeide daarmee uit tot een leerzaam en inspirerend project, waaraan vele conservatoren, projectmedewerkers, schrijvers, koks, muzikanten, muziekprogrammeurs, onderzoekers en creatieven meewerkten en het museum bovendien inwoners uit alle stadsdelen van Den Haag betrok. Het resulteerde in een periode van mooie ontmoetingen, nieuwe geluiden, prachtige verhalen bij de collectie en inzichten over de waarde van nieuwe partners en publieksgroepen voor het museum.

Daarbij claimt het museum niet dat het met dit project nu meteen ‘inclusief’ is, maar vooral dat het de discussie over nut en noodzaak van inclusiviteit wilde overstijgen door gewoon aan de slag te gaan. Daarbij deed het dingen goed en niet goed. En leerde het vooral ‘on the way’. Het project was dan ook als een experiment, waarin het museum zich op zoveel mogelijk fronten inspande om kennis, ervaringen en meningen van relevante gemeenschappen te incorporeren. Inzichten en ervaringen uit dit project vormen de basis voor het nieuwe diversiteitsbeleid van het museum.

Op 4 oktober 2018 geeft projectleider Anne de Haij u een inkijkje in het proces en de learnings van Glans en Geluk. Zij vertelt o.a. wat de waarde van alle betrokken partners is geweest, welke nieuwe werkwijzen dat met zich meebracht en welke aannames daarvoor eerst moesten worden getackeld.

Lees minder  
nog 28 plaatsen
Kiezen

Museon, de tambú en de Caraïbische Gemeenschap – Museon en Universiteit Leiden

P: Programma

Museon is sinds 2016 een GEO Discovery Center met aandacht voor ‘global issues’. In mei 2019 presenteert het Museon een tijdelijke tentoonstelling over de oorspronkelijke bevolking van het Caraïbisch gebied (Amerindians) en hoe hun leefwijze als gevolg van de kolonisatie afgelopen eeuwen is verdwenen of getransformeerd.

Lees meer  

Museon is sinds 2016 een GEO Discovery Center met aandacht voor ‘global issues’. In mei 2019 presenteert het Museon een tijdelijke tentoonstelling over de oorspronkelijke bevolking van het Caraïbisch gebied (Amerindians) en hoe hun leefwijze als gevolg van de kolonisatie afgelopen eeuwen is verdwenen of getransformeerd.
Voor deze expositie werken we samen met de initiatiefnemer, de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. Met de Antilliaanse Gemeenschap wordt via Stichting SPLIKA samengewerkt door de tambú (muziekgenre) als belangwekkende Caraïbische traditie, een plek te geven in de tentoonstelling. Via de tambú (ontwikkeld in de tijd dat slaven op de plantages werkten) kunnen we (jonge) mensen een nieuwe en andere kijk geven op grote, abstracte thema’s zoals (de)kolonisatie, slavernij en globalisering. We willen de betekenis hiervan delen met onze bezoekers.

Lees minder  
nog 29 plaatsen
Kiezen

De collectie zelf aan het woord – Humanity House

P: Programma

‘De vluchteling bestaat niet, ontelbare redenen om te vluchten wel’. Deze tekst prijkt op het raam van Humanity House, een museum waar je hoort, ziet en beleeft hoe het is om te vluchten.

Lees meer  

‘De vluchteling bestaat niet, ontelbare redenen om te vluchten wel’. Deze tekst prijkt op het raam van Humanity House, een museum waar je hoort, ziet en beleeft hoe het is om te vluchten. Via een ervaringsreis door het museum verplaats je je als bezoeker in het leven van een vluchteling. Ook zijn er acht gevluchte mensen als ‘vaste collectie’ te zien, die hun bijzondere vluchtverhaal delen.

Om over te brengen dat een begrip als ‘de vluchteling’ niet bestaat, is er bij de totstandkoming van deze ‘vaste collectie’ gekeken naar diversiteit in leeftijd, herkomst, reden voor de vlucht en perspectief.

In deze werksessie vertelt de curator hoe de ‘collectie’ tot stand is gekomen, met welke doelen en resultaten. Ook de ‘collectie’ zelf komt aan het woord. Waarom wilden zij participeren, hoe zien zij zichzelf gerepresenteerd, hoe draagt Humanity House bij aan beïnvloeding van beeldvorming en vooroordelen over vluchtelingen in de Nederlandse samenleving?

 

Sprekers
Afhankelijk van beschikbaarheid, komt een van de hoofdpersonen van de museumcollectie aan het woord. Bijvoorbeeld:

  • Yvonne Artis Shaw uit Jamaica. Ze is LGBTQ-activist en voorzitter van het Zeeuwse project WereldVrouwen. Deze organisatie draait om de integratie, emancipatie en participatie van vrouwen.
  • Lidija Zelovic uit voormalig Joegoslavië. Ze woont sinds 1993 in Nederland en werkt als filmmaker. In haar films probeert Lidija erachter te komen wat oorlog met mensen doet en of verzoening mogelijk is.
  • Ram Karkiis eigenaar van een Nepalees restaurant in Den Haag. Hij groeide op in Bhutan, maar moest om politieke redenen naar Nepal vluchten. In Nepal zette Ram een vluchtelingenkamp op, waar uiteindelijk 100.000 vluchtelingen woonden.

Daarnaast spreekt Frederiek Biemans, hoofd tentoonstellingen & programmering Humanity House.

Over het Humanity House
Het Humanity House is opgericht door het Rode Kruis en de gemeente Den Haag. Het museum bereikt jaarlijks zo’n 60.000 bezoekers en herbergt ook een debatplatform en een educatiecentrum rondom humanitaire thema’s gekoppeld aan vluchtelingen, noodhulp en mensen in oorlog en conflict. Meer info:  www.humanityhouse.org.

Lees minder  
nog 30 plaatsen
Kiezen

Diversiteit – Literatuurmuseum

P: Publiek

Tijdens de Museumkennisdag organiseert het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum een expertmeeting over diversiteit. Het museum is van mening dat verhalen het leven van kinderen verrijken en vindt daarom dat ieder kind recht op die verhalen heeft. Niet alleen kinderen van hoger opgeleide ouders met een autochtone achtergrond, maar ook kinderen uit lagere sociale welstandsklasse en/of met een niet-Westerse achtergrond.

Lees meer  

“Kinderen hebben behoefte aan zowel spiegels als ramen. Veel gekleurde kinderen zien de wereld alleen via ramen en zij hebben spiegels nodig. Andere kinderen zien alleen spiegels en zij moeten de wereld ook door ramen leren zien.” – Sharron McElmeel

Tijdens de Museumkennisdag organiseert het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum een expertmeeting over diversiteit. Het museum is van mening dat verhalen het leven van kinderen verrijken en vindt daarom dat ieder kind recht op die verhalen heeft. Niet alleen kinderen van hoger opgeleide ouders met een autochtone achtergrond, maar ook kinderen uit lagere sociale welstandsklasse en/of met een niet-Westerse achtergrond.

Tijdens de expertmeeting gaan Ingrid Verkiel, hoofd Publiekszaken en Tentoonstellingen, en Jennifer Wei Yun, projectleider van het festival de Kinderboekenparade, in op de twee P’s publiek en programma van de Code Culturele Diversiteit. Over hoe het museum zich actief inzet om een zeer divers publiek te bereiken en bedienen. Aansluitend kunt u in een inspirerende lezing met workshop door kinderboekenschrijfster en illustrator Mylo Freeman zelf aan de slag. Freeman is onder meer bekend van haar prentenboekenreeks over het donkere prinsesje Arabella. Met deze boeken vult ze een hoognodige niche, namelijk prentenboeken met meer diversiteit.

Lees minder  
nog 29 plaatsen
Kiezen

Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof en de samenwerking met het Netwerk Erfgoed Haagse Migranten – Haags Historisch Museum

P: Partners

Het Haags Historisch Museum houdt zich actief bezig met de veranderde stad. Het verzamelen, behouden en ontsluiten van erfgoed met een migratie achtergrond valt hieronder, maar ook betrekt het museum via participatieprojecten vele en diverse stadsgenoten bij Haagse historie. Het Museum doet dit niet alleen, maar is sinds 2011 voorzitter van het Netwerk Erfgoed Haagse Migranten waarin zo’n 30 migrantenorganisaties deelnemen.

Lees meer  

Het Haags Historisch Museum houdt zich actief bezig met de veranderde stad. Het verzamelen, behouden en ontsluiten van erfgoed met een migratie achtergrond valt hieronder, maar ook betrekt het museum via participatieprojecten vele en diverse stadsgenoten bij Haagse historie. Het Museum doet dit niet alleen, maar is sinds 2011 voorzitter van het Netwerk Erfgoed Haagse Migranten waarin zo’n 30 migrantenorganisaties deelnemen. Netwerkpartners openen elkaar de ogen en de uitwisseling onderling over divers erfgoed is geen eenrichtingsverkeer.
Voorbeeld van een succesvolle samenwerking is het project Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof (2017). Het onderwerp leende zich bij uitstek voor nauwe samenwerking met netwerkpartners. In deze bijeenkomst wordt toegelicht hoe het project tot stand kwam in samenwerking met het Netwerk en op welke manier de source communities hun stem lieten horen. Van de Dutch Caribbean Book Club, The Hague African Festival, Stichting Sankofa tot Miss Black Hair Deborah Cameron; deze typisch Haagse partners met afro roots leverden een onmisbare bijdrage aan het project.  Tot slot laat het museum ook enkele van deze netwerkpartners aan het woord over de intensieve samenwerking met het museum.

Nederland, Den Haag,01-10-2015
Presentatie en symposium “Sturen en Verbinden”
Foto ; Arenda Oomen

Marco van Baalen (1966) is sinds 2013 directeur-bestuurder van Stichting Haags Historisch Museum-Museum de Gevangenpoort, waar hij sinds 2005 de functie van hoofd Collecties bekleedde.
Voordien werkte hij onder andere voor het Noordbrabants Museum, het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum. Van Baalen studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

 

 

 

Kiran Sukul (1981) is sinds 2011 projectleider in het Haags Historisch Museum en houdt zich specifiek bezig met de veranderde stad, urbane diversiteit en migratie. Voordien werkte Kiran bij Mocca en het Tropenmuseum Junior in Amsterdam. Ook is Kiran bestuurslid van het Movies That Matter filmfestival en Zaal 4A Huis voor Makers. Kiran studeerde Volkenrecht in Leiden.

 

Lees minder  
nog 23 plaatsen
Kiezen

De virtuele museumbezoeker – Mauritshuis

P: Programma

Op 4 oktober neemt Sandra Verdel je mee naar de online wereld van het Mauritshuis.

Lees meer  

P: Programma

Op 4 oktober neemt Sandra Verdel je mee naar de online wereld van het Mauritshuis.

Het Mauritshuis, in het hart van Den Haag, ken je natuurlijk van Vermeers Meisje met de parelen Gezicht of Delft,De Anatomische lesvan Rembrandt en Het puttertjevan Fabritius. Het museum ontvangt jaarlijks zo’n 420.000 bezoekers, waarvan ongeveer 40% buitenlandse bezoekers.

Voor, tijdens én na het bezoek blijven we graag met de bezoeker in contact, en dat gaat verder dan alleen via Facebook en Instagram. We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om kennis te delen, in het museum én daarbuiten. Nieuwe technieken zijn verleidelijk; echt waardevol worden ze pas als ze je helpen de diverse doelgroepen op de juiste manier te bereiken. Kom langs en ontdek bijvoorbeeld wat we doen met storytelling en de HoloLens.

Lees minder  
nog 24 plaatsen
Kiezen

Ervaar het museum in een beperkingenpak – Rijksmuseum

P: Publiek

Met het ouder worden, krijgen velen ook last van beperkingen, zoals minder goed lopen, minder goed zien, minder goed horen. We organiseren van alles in onze musea, maar hoe is het om als oudere door een museum te lopen?

Lees meer  

Met het ouder worden, krijgen velen ook last van beperkingen, zoals minder goed lopen, minder goed zien, minder goed horen. We organiseren van alles in onze musea, maar hoe is het om als oudere door een museum te lopen? Met een beperkingenpak (verzwaringen aan lijf, polsen en benen, slecht zichtbril, oorkappen, nekkraag,mitella) volg je een korte rondleiding en krijg je een aantal opdrachten in het museum. We komen in deze rondleiding ook een paar klassieke valkuilen tegen, die stof tot nadenken geven. Door: Cathelijne Denekamp, coördinator inclusiviteit Rijksmuseum en Rocco van Loenen, acteur Rijksmuseum

Lees minder  
nog 9 plaatsen
Kiezen
Avondprogramma en Museumdiner 4 oktober
Kies wel of geen deelname aan het museumdiner

Deelname aan Avondprogramma en museumdiner

Lees minder  

Geen deelname aan Avondprogramma en museumdiner

Lees minder  

Let op! Om de reservering te bevestigen dient er een keuze te worden gemaakt voor alle onderdelen.