Programma

Programma

De Museumkennisdag verbindt

Op 4 oktober komen museummedewerkers, -directeuren en beslissers en financiers uit het culturele veld samen om elkaar te ontmoeten, kennis en kunde te delen en samen verder te bouwen aan de hoge kwaliteit van de museumsector. Samen gaan we aan de slag om een blijvende binding van álle inwoners van ons land met museale collecties te realiseren. Niemand uitgezonderd!

Ontdek wat je zelf en met elkaar kunt betekenen om alle Nederlanders vertrouwd te maken met ons aller erfgoed in musea. Musea vertellen verhalen over wie we werkelijk zijn en waar we eigenlijk vandaan komen. Een ieder kan zich er verwonderen, laten verrassen en verrijken. Het zijn plekken van ontmoeting, verbinding en bijzondere ervaringen: waar een leven lang leren tot leven komt. Want musea bewaren, onderzoeken en presenteren een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is.


Extra investeringen in musea noodzakelijk voor toegang van een breder publiek

Om die maatschappelijke taak kwalitatief uit te kunnen blijven voeren, dragen musea én politiek een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het komt de kwaliteit ten goede om musea juist te belonen voor hun inzet voor publieksvergroting en –verbreding nu de branche meer eigen inkomsten genereert dan subsidies ontvangt. Extra investeringen zijn noodzakelijk om op middellange termijn er daadwerkelijk voor te zorgen dat een nog breder publiek toegang krijgt tot museale collecties. En dat is cruciaal voor een stevig draagvlak en een groot verdienvermogen van de Nederlandse musea. Juist samen vertellen musea het hele verhaal.

Het programma van de Museumkennisdag bestaat uit keynote speaker Joris Luyendijk, drie inspirerende rondes vol met expertmeetings uit de praktijk en een spetterende dagafsluiting. Samen vertellen deze sessies het verhaal vanuit de 4 P’s: Programma, Publiek, Partnerships en Personeel. Ga aan de slag met de tools van de experts en deel jouw bevindingen met de ruim 200 collega’s die je op deze kennisdag zult ontmoeten.

Programmaoverzicht Museumkennisdag 4 oktober

TijdOnderdeel
09.30 - 10.00Inloop
10.00 - 10.20Opening
10.20 - 11.10Keynote Joris Luyendijk
11.10 - 11.45Koffiepauze
11.45 - 12.45Ronde 1 expertmeetings
12.45 - 13.45Lunchpauze
13.45 - 14.45Ronde 2 expertmeetings
14.45 - 15.45Ronde 3 expertmeetings
15.45 - 16.15Koffiepauze
16.15 - 17.00Dagafsluiting: pecha kucha's met blik op de toekomst
17.00 - 18.00Borrel

Het programma wordt in samenwerking met de kerngroep samengesteld:

 

Signe Troost - Manager Programmering en educatie | PIT Veiligheidsmuseum

Tijdens de Museumkennisdag gaan we aan de slag met de Code Culturele Diversiteit vanuit de 4 P’s. Publiek, Personeel, Programma en Partners. Belangrijk is dat ook collega’s van kleine en middelgrote musea geïnspireerd worden. Op deze dag willen we hen handvaten geven voor het aanpakken van  culturele diversiteit binnen een organisatie met beperkte middelen.

 

 

 

Bo Naarden - Projectmanager | Kunstlinie Almere Flevoland

Hoe versterken we samen het publieke belang van musea? Een ogenschijnlijk concrete vraag waar iedereen wel snel enkele verbeterpunten voor lijkt te kunnen aandragen. Maar sta je er wel eens écht bij stil wat dat publieke belang is? Is het voor de marketeer bijvoorbeeld hetzelfde als voor de collectiebeheerder? Op de Museumkennisdag kom je collega’s uit allerhande takken van de museale sport tegen en word je in en om de sessies uitgedaagd je denken aan te scherpen en nieuwe inzichten op te doen. Kortom: de perfecte plek om inspiratie te oogsten voor de strategie die bij jouw praktijk past!

 

 

 

Roy Sjoers - Assistent bedrijfsvoering | Museum het Dolhuys

Om binding met alle inwoners van Nederland te bewerkstelligen is het nodig dat wij als sector niet alleen naar het bredere maatschappelijke debat luisteren, we moeten ook actief deelnemen. Mijns inziens hebben we naast de verantwoordelijkheid om te bewaren en ontsluiten, een grotere rol te spelen. Onderdeel hiervan is het aangaan en onderhouden van duurzame relaties met alle inwoners van ten minste de ‘eigen’ stad of het ‘eigen’ dorp. Om dit te kunnen doen hebben we kennis nodig. Deze kennis hebben we (niet altijd) in huis. Mijn hoop voor deze Museumkennisdag, is dat we gezamenlijk kunnen werken aan duurzame (kennis)relaties.

 

Gene Bertrand - Programmamanager | Cube Design Museum (Museumplein Limburg)

In de museumwereld staan we steeds vaker voor de uitdaging invulling te geven aan ontwikkelingen in de samenleving. Bieden nieuwe technologieën bijvoorbeeld kansen of vormen ze een bedreiging? Of: hoe gaan we om met fake en echt? Voor het vinden van antwoorden is het krijgen van nieuwe inzichten en het delen van kennis cruciaal. Inzichten ontstaan in dialoog en discussie met collega’s, door inspirerende workshops of bijzondere sprekers. Maar ook tijdens een informeel gesprek bij een glas heerlijk Limburgs bier of bij een glas verfrissend mineraalwater uit Limburgse bodem. En, laten we eerlijk zijn, is dit laatste al niet voldoende reden naar het Museumcongres 2019 in Kerkrade te komen?

Anne de Haij - Strategisch adviseur en projectmanager | Gemeentemuseum Den Haag


Inclusie is on top of mind van de cultuursector. Er gebeurt van alles, de discussie leeft. Maar zijn we op de goede weg? Hoe maken we inclusie integraal onderdeel van onze missie en visie en de cultuur van onze instituten. Ofwel: hoe is inclusie straks niet meer een project, maar een mindset? Ik zie deze kennisdag dan ook als een verdieping van het Museumcongres en de kennisdag uit 2018. Daar kwam je nog met inspiratie, nu moet je echt zelf aan de slag!

 

 

 

Frederique van Reij - Senior Educator | Rijksmuseum Amsterdam

Als educator denk ik dagelijks na hoe de bezoeker zich beweegt door het Rijksmuseum en of onze educatieve producten en programmering aansluiten bij hun behoeftes. Het is belangrijk daarbij buiten je eigen bubbel te kunnen denken en werken. Verschillende bezoekers hebben verschillende behoeftes. De expertmeetings op de Museumkennisdag inspireren om met een andere invalshoek een onderwerp te benaderen. Of dat nou gaat over storytelling, het betrekken van vrijwilligers, of het digitaal benaderen van doelgroepen. Bovendien is het hét moment om met je vakcollega’s in gesprek te gaan.

 

Walter Swagemakers - Senior projectleider collecties | Eye 

Hoe verbind jij mensen en musea is het thema van de Museumkennisdag van dit jaar. Via diverse invalshoeken wordt dit thema nader belicht. Vanuit mijn functie bij Eye en als voorzitter van SIMIN ben ik met name geïnteresseerd in het openbaar maken van collecties voor een breder publiek via digitale middelen. Maar hoe zorg je ervoor dat onze collecties voor een breder publiek vindbaar en doorzoekbaar zijn, dat collecties met elkaar verbonden kunnen worden en dat het publiek met zijn kennis museale collecties kan verrijken? De keynotes, expertmeetings en de discussies op de Museumkennisdag bieden de mogelijkheid om met elkaar het thema hoe verbind jij mensen en musea verder uit te diepen en te leren van elkaars ervaringen en ideeën.

 

Saskia Oranje - Hoofd onderzoek en presentatie | Nationaal Archief

Archieven en musea zijn er voor de gebruiker. De gebruiker die onderzoek komt doen of die als bezoeker een tentoonstelling bekijkt. Dit betekent dat wanneer je je collectie wil verbinden met - zoveel mogelijk -  mensen deze collectie relevant moet zijn voor zoveel mogelijk mensen. En ook dat je deze collectie op een zo geschikt mogelijke en dus inclusieve manier ontsluit, dan wel tentoonstelt. Tijdens deze Museumkennisdag geven verschillende workshops je handvatten en inspiratie om je eigen collectie en misschien wel collectiebeleid en presentatiebeleid te versterken op het thema Mensen & musea.