Sprekers

Sprekers

Sprekers van de Museumkennisdag

Karen van de Oudenhoven - Decaan Sociale Wetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. Karen van Oudenhoven-van der Zee  (1966) is werkzaam als decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.  Daarnaast bekleedt zij een leerstoel op het gebied van interculturele competentie aan dezelfde universiteit.  Haar onderzoek richt zich op de vraag welke individuele en organisatiefactoren positieve uitkomsten van diversiteit bevorderen. Zo ontwikkelde zij de Multicultural Personality Questionnaire, een instrument dat wereldwijd wordt toegepast om succesvol functioneren van individuen in een interculturele context te voorspellen, en toonde ze aan hoe een open organisatieklimaat ervoor kan zorgen dat diversiteit bijdraagt aan positief welbevinden en creativiteit. Op de Vrije Universiteit is zij als Chief Diversity Officer verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid.  Ook adviseerde zij de afgelopen jaren organisaties als de Nationale Politie, de Rijksoverheid, het Rode Kruis en het OM op het gebied van diversiteit.
Valika Smeulders - Onderzoeker en curator Rijksmuseum

Valika Smeulders promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift over de presentatie van het slavernijverleden in Suriname, Curaçao, Ghana en Zuid-Afrika. Als onderzoeker en curator concentreert haar werk zich op het koloniale verleden, erfgoed en sociale diversiteit, representatie en nieuwe publieksgroepen. Voor het Rijksmuseum werkt zij aan de slavernijtentoonstelling gepland in 2020.

Voor het KITLV bestudeert zij als postdoc de dynamiek van het erfgoed van Aruba, Bonaire en Curaçao in Nederland binnen nieuwe Koninkrijksrelaties. Met haar eigen bedrijf Pasado Presente werkt zij aan nieuwe erfgoedpresentaties, waaronder tours, en het samenbrengen van erfgoedinstellingen, universiteiten en sociaal-culturele organisaties.

Richard Kofi - Tentoonstellingsmaker Nationaal Museum van Wereldculturen
Richard Kofi is 30 jaar, afgestudeerd aan de Radboud universiteit en tentoonstellingsmaker bij het Nationaal Museum van Wereldculturen. Samen met Martin Berger, Robin Lelijveld en een klankbordgroep van academici en activisten maakte hij de expositie Het heden van het slavernijverleden die nu te zien is in het Tropenmuseum. Zij beschouwen het slavernijverleden als een on-afgeronde geschiedenis beschouwt en onderzoeken de overblijfselen van het koloniale verleden aan de hand van de eigen collectie. De tentoonstelling is organisch van karakter. Door de input van communities, onderzoekers en de bezoekers zal de tentoonstelling het komende jaar uitbreiden en veranderen.
Lonneke van den Hoonaard - Directeur IHLIA lgbt heritage

Lonneke van den Hoonaard is sinds 2009 directeur van IHLIA lgbt heritage. IHLIA  is de hoeder van het LHBT  erfgoed in Nederland. Het is het oudste archief ter wereld op dit terrein. Van den Hoonaard is afkomstig uit het bibliotheek- en informatievak. Met ervaring als leidinggevende in organisatiebibliotheken (non-profit) en met name in het ontwikkelen van een sterk profiel van het informatiecentrum als bron van kennis en informatie in organisaties. Lonneke van den Hoonaard is één van de oprichters van het netwerk Queering the Collections en gespecialiseerd in de professionalisering en het vergroten van de zichtbaarheid van LHBT collecties.

Mirjam Sneeuwloper - Amsterdam Museum
Mirjam Sneeuwloper is werkzaam in het Amsterdam Museum als educator en heeft op haar CV een aantal innovatieve projecten staan, zoals: Heilig?! (Bijbels Museum), Voices of Tolerance (Museum Ons’ Lieve Heer op Solder) en Transmission (Amsterdam Museum). Toegankelijkheid en representatie is een rode draad in de werkzaamheden van Sneeuwloper, zowel in de ontwikkeling van educatieve programma’s als het aanbod voor individuele bezoekers maar bovenal door middel van participatieve projecten met communities. Mirjam Sneeuwloper is vanuit het Amsterdam Museum sinds 2015 verbonden aan Queering the Collections.
Shaz Hussein - Science Museum Londen

Shaz is an Assistant Curator at the Science Museum in London working on a project to transform how the collections are stored, accessed and shared. She is also freelance consultant working to improve the representation of people of colour across the arts and heritage sector through delivering creative interventions and workshops. Shaz works with young people in her local community in East London to develop their talents into creative careers.

Marian Duff - Projectleider Voices of Tolerance
Marian Duff is 41 jaar en geboren in tropisch Suriname. Ze heeft Frans-Guyanese roots en is opgegroeid in Schalkwijk te Haarlem. Tegenwoordig is ze woonachtig in de smeltkroes Amsterdam. Marian beweegt zich moeiteloos tussen de verschillende modeculturen die Nederland rijk is. In 2008 richtte zij samen met haar partner Richard Soesanna de internationale modecommunity MAFB op. MAFB is gericht op de ontwikkeling van jong talent en het bieden van een alternatieve stem in de mode industrie. En sinds juli 2017 werkt zij als curator Cultuur & Maatschappij en projectleider Voices of Tolerance voor Museum Ons Lieve Heer op Solder.
Frederique Windhorst - Adviseur Ons’ Lieve Heer op Solder en Amsterdam Museum
Frederique Windhorst is adviseur bij Ons’ Lieve Heer op Solder en het Amsterdam Museum. Zij is onder meer verantwoordelijk voor de landelijke uitrol van de methodiek van het project Voices of Tolerance. Zij heeft veel ervaring op het gebied van grootstedelijke vraagstukken rondom diversiteit, sociale spanningen en (inter)religieuze dialoog. De rode draad van hetgeen ze in haar werk doet is het verbinden van verschillen. ‘Het uitwisselen van expertise op het terrein van tolerantie en uitsluiting is in de huidige tijd van groot belang. Samen als partners optrekken en van elkaar leren vormt de basis van Voices of Tolerance’.
Elonka Soros - Diversity and Unconscious Bias Specialist
Elonka is a diversity and inclusion specialist working in the broadcast, media, creative and cultural industries. She is a former BBC News Editor and programme maker with over 25 years practice working in multi-media production studios and newsrooms. She is an honorary member of the European Broadcasting Union Intercultural & Diversity Group and developed the ‘Unconscious Bias Project Europe’ in collaboration with colleagues from Denmark and Holland. As an expert in cultural intelligence and the impact of demographic change in the creative sectors, Elonka is working with businesses and organisations to support the development new talent and inclusive cultures in the workplace.  She is also engaged in projects where her expertise in the portrayal and media participation of minority communities are helping to improve audience impact with hard to reach groups and service users.
Martin van Engel - Van Gogh Museum
Martin van Engel startte in augustus 2017 als programma manager Van Gogh Verbindt. Met een kernteam van hr-, educatie- en marketingcollega's en Erasmus Universiteit ontwikkelt hij activiteiten voor de doelgroep, binnen en buiten de deuren van het museum. Martin is gespecialiseerd op het snijvlak van diversiteit, participatie en jongerencultuur. Eerder was hij werkzaam voor Imagine IC, Diversion en de Nationale Jeugdraad. Quote: 'in dit programma draait alles om het bijstellen en oprekken van denkbeelden', aldus Martin van Engel.  
Jorn Matena - Dagvoorzitter

Jorn Matena leidt met grote regelmaat debatten, workshops en presentaties over uiteenlopende onderwerpen in het publieke domein. Zo werkte hij onder meer voor Pakhuis de Zwijger, het Food Film Festival, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de provincie Gelderland. Jorn zet de inhoudelijke redactie van bijeenkomsten op scherp, wisselt creatieve werkvormen af, gebruikt humor en analyseert discussies objectief. Eerder werkte Jorn als interim politiek assistent van staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jet Bussemaker in het vierde kabinet Balkenende. Jorn is politicoloog en rondde de Hogere Hotelschool in Den Haag af.

Remko van der Drift
  Remko van der Drift, faalkundige en directeur van het Instituut voor Faalkunde. Het is mijn droom om Nederland Faalkundig te maken. Daarmee bedoel ik dat iedereen mild kan zijn voor zijn eigen fouten en dit ook kan zijn voor de fouten van anderen. Want ik gun het iedereen om het allerbeste uit zichzelf te kunnen falen. Om Nederland faalkundig te maken geef ik workshops, trainingen, lezingen en organiseer ik een Faalfestival. Ook heb ik twee boeken geschreven: ‘Fouten maken moet’ en ‘Fouten maken moed’. Op Radio 2 bij Ruud de Wild presenteer ik een item waarin ik fouten uit het nieuws bespreekt. En hoe faalkundig mensen hiermee zijn omgegaan.